Apkopoti doktorantu anketu rezultāti

Ar mērķi apzināt Latvijas doktorantu un jauno zinātnieku problēmas, Latvijas Studentu apvienība (LSA) sadarbībā ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību izveidoja un izsūtīja …