Studentu-ekspertu tīkls

Latvijas Studentu apvienības Studentu-ekspertu tīkls ir studentu-ekspertu apmācību, sagatavošanas, deleģēšanas un informācijas sistēma, kas uztur aktuālus datus par ārējās studiju kvalitātes novērtēšanas studentiem-ekspertiem un interesentiem

Tuvākās novērtēšanas vizītes, kurās vari piedalīties:

Lai pieteiktos, aizpildi pieteikuma formu lapas apakšā!

Tuvākās akreditācijas vizītes, kurās vari piedalīties

Tuvākās licencēšanas vizītes, kurās vari piedalīties:

Prasības, lai kļūtu par ekspertu:

Lai kandidātu varētu izvērtēt, tam jāatbilst šādiem pamatnosacījumiem:

  • Students licencētā Latvijas augstākās izglītības iestādē
  • Ir pietiekamas angļu un latviešu valodas zināšanas brīvai saziņai un dokumentu sastādīšanai

Pēc tam, kad konstatēta atbilstība pamatnosacījumiem, LSA Valde vērtē kandidātus balstoties uz sekojošiem kritērijiem, kas skarārtoti prioritātā secībā:

  • Ir iepriekš piedalījies vizītē kā eksperts
  • Ir ieprieš piedalījes vizītē kā novērotājs
  • Studē studiju programmā, kuras studiju virziens atbilst vērtējamās programmas studiju virzienam
  • Studē studiju programmā, kuras studiju līmenis atbilst vērtējamās programmas studiju līmenim

Vairāk informāciju ir iespējams atrast LSA nolikumā „Par Latvijas Studentu apvienības Studentu – ekspertu tīkla darbību un pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem”

Par pašu kvalitātēs vērtēšanu:

Akreditācija ir izglītības programmas vai izglītības iestādes kvalitātes novērtējums. Akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi. Akreditācijā var piedalīties vienlaicīgi viens students eksperta lomā un viens students novērotāja lomā

Licencēšana izvērtē augstākās izglītības iestādes atbilstību normatīvajiem dokumentiem ar mērķi noskaidrot, vai tā ir derīga, lai tajā varētu īstenot studiju procesu. Licence ir obligāts priekšnoteikums, lai varētu sākt īstenot izglītības programmu. Izsniedzot licenci, valsts piešķir tiesības izglītības iestādei īstenot noteiktu izglītības programmu. Licencēšanā students var piedalīties tikai novērotāja lomā.

Eksperta lomā studējošajam būs aktīvi jāiesaistās kvalitātes novērtēšanas procesā, kā arī jāpiedalās kopējā ekspertu atzinuma rakstīšanā. Eksperti par savu darbu tiek atalgoti.

Novērotāja lomā studējošais piedalās kvalitātes novērtēšanas procesā kā novērotājs un viņam nav obligāti jāpiedalās ekspertu kopējā atzinuma rakstīšanā. Novērotāji par savu darbu netiek atalgoti

Studiju virzienu novērtēšanas metodika

Studiju programmu licencēšanas organizēšanas metodika

Informācija šajā sadaļā tiek regulāri atjaunota, papildus informāciju par studentu-ekspertu tīklu un novērtēšanas vizītēm vari iegūt sazinoties ar Latvijas Studentu apvienības Akadēmiskā virziena vadītāju Arkādiju Zvaigzni, rakstot uz e-pastu arkadijs.zvaigzne@lsa.lv vai zvanot pa tālruni +371 28332763.

Pieteikuma forma novērtēšanas vizītēm: