Nākotnes studiju forums 2017

Nākotnes studiju forums 2017: Izaicinājumi un tendences augstākajā izglītībā Latvijā.

Foruma mērķis ir kopā ar sadarbības partneriem identificēt nepieciešamās reformas Latvijas augstākajā izglītības nozarē, lai sagatavotos nākotnes izaicinājumiem un tendencēm Latvijas augstākajā izglītības nozarē. Foruma mērķis ir apzināt, kāda ir nākotnes izglītība, iepazīstināt ar inovatīvām idejām, sasaistīt tās ar darba tirgus aktualitātēm un perspektīvām un augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu.

Pasākumā paredzētas četras paneļdiskusijas:

  • “Kompetencēs balstīta augstākā izglītība” – Paneļdiskusijā plānots apzināt, ar kādām metodēm iespējams modernizēt studiju procesu, kā ir nepieciešams mainīt to saturu, lai tās sasaistītu ar darba tirgus tendencēm Latvijā, tuvinot studiju procesu labākajām praksēm pasaulē 21. gs. un kāda ir pasniedzēja loma mūsdienīgā studiju procesā.
  • “Studiju starptautiskā dimensija” – Paneļdiskusijā plānots iepazīties ar mobilitātes aptauju rezultātiem, diskutēt par mobilitātes attīstības iespējām un tās ierobežojumiem, kā arī tiks apzināts dubulto grādu un starptautisku studiju programmu veidošanas potenciāls Latvijā
  • “Zinātnes loma augstākajā izglītībā” – Paneļdiskusijā plānots apzināt, kā labāk iesaistīt studentu pētniecībā studiju procesā un veicināt šīs iesaistes pieejamību plašākam studentu lokam, noskaidrot labākos uzņēmējdarbības veicināšanas rīkus augstskolās un spriest kā padarīt praktiski pielietojamus augstskolu zinātniskos sasniegumus, kā arī spriest kā turpmāk veidot sadarbību starp darba devējiem un augstskolu zinātnes veicināšanai.
  • “Iekšējā un ārējā kvalitātes nodrošināšana” – Paneļdiskusijā plānots apzināt kā pilnveidot ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, lai augstākās izglītības iestādes varētu attīstīties saskaņoti un par labu Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības vajadzībām, to, kam būtu jābūt vērtēšanas kritērijos un kam tie būtu jāregulē, kā arī diskutēt par labākajām iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, studentcentrētās izglītības lomu tajās.

Nākotnes Studiju foruma 2017 programma. Nākotnes studiju forums 2017

Nākotnes Studiju foruma 2017 reģistrācijas forma