Par studentu-ekspertu tīklu

 

Latvijas Studentu apvienības studentu-ekspertu tīkls ir studentu-ekspertu apmācību, sagatavošanas, deleģēšanas un informācijas sistēma, kas uztur aktuālus datus par ārējās studiju kvalitātes novērtēšanas studentiem-ekspertiem un interesentiem

Lai kandidātu varētu izvērtēt, tam jāatbilst šādiem pamatnosacījumiem:

  • Students akreditētā Latvijas augstākās izglītības iestādē
  • Ir pietiekamas angļu un latviešu valodas zināšanas brīvai saziņai un dokumentu sastādīšanai
  • Nepastāv interešu konflikts saskaņā ar Akadēmiskās informācijas centra studiju akreditācijas komisijas apstiprināto Studiju virzienu novērtēšanas metodiku.

Pēc tam, kad konstatēta atbilstība pamatnosacījumiem, LSA valde vērtē kandidātus balstoties uz sekojošiem kritērijiem, kas sakārtoti prioritārā secībā:

  • Ir iepriekš piedalījies vizītē kā eksperts
  • Ir iepriekš piedalījies vizītē kā novērotājs
  • Studē studiju programmā, kuras studiju virziens atbilst vērtējamās programmas studiju virzienam
  • Studē studiju programmā, kuras studiju līmenis atbilst vērtējamās programmas studiju līmenim

Vairāk informāciju ir iespējams atrast LSA nolikumā „Par Latvijas Studentu apvienības studentu–ekspertu tīkla darbību un pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem” un Studenta-eksperta rokasgrāmatā

Par pašu kvalitātēs vērtēšanu:

Akreditācija ir izglītības programmas vai izglītības iestādes kvalitātes novērtējums. Akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi. Akreditācijā var piedalīties vienlaicīgi viens students eksperta lomā un viens students novērotāja lomā.

Licencēšana izvērtē augstākās izglītības iestādes atbilstību normatīvajiem dokumentiem ar mērķi noskaidrot, vai tā ir derīga, lai tajā varētu īstenot studiju procesu. Licence ir obligāts priekšnoteikums, lai varētu sākt īstenot izglītības programmu. Izsniedzot licenci, valsts piešķir tiesības izglītības iestādei īstenot noteiktu izglītības programmu. Licencēšanā var piedalīties vienlaicīgi viens students eksperta lomā un viens students novērotāja lomā.

Eksperta lomā studējošajam būs aktīvi jāiesaistās kvalitātes novērtēšanas procesā, kā arī jāpiedalās kopējā ekspertu atzinuma rakstīšanā. Eksperti par savu darbu tiek atalgoti.

Novērotāja lomā studējošais piedalās kvalitātes novērtēšanas procesā kā novērotājs un viņam nav obligāti jāpiedalās ekspertu kopējā atzinuma rakstīšanā. Novērotāji par savu darbu netiek atalgoti.

Ārējās kvalitātes novērtēšanas vadlīnijas

Studiju virzienu novērtēšanas metodika

Studiju programmu licencēšanas organizēšanas metodika

Informācija šajā sadaļā tuvākajā laikā tiks atjaunota un var neatbilst normatīvajiem aktiem!

Papildu informāciju par studentu-ekspertu tīklu un novērtēšanas vizītēm vari iegūt sazinoties ar Latvijas Studentu apvienības akadēmiskā virziena vadītāju Lieni Vaivodi, rakstot uz e-pastu liene.vaivode@lsa.lv vai zvanot pa tālruni +371 26144419.