Currently browsing category

Uncategorized, Page 2

Studējošo pašpārvalžu pienākumi

Kā jāstrādā tavai un jebkuras citas augstskolas vai koledžas studējošo pašpārvaldei? Aicinām iepazīties gan ar pienākumiem, kuri noteikti Augstskolu likumā, gan ar …

Kļūsti par pārstāvi ESU biedru sapulcē!

Izsludināta pieteikšanās Latvijas Studentu apvienības (LSA) pārstāvju vietām Eiropas Studentu apvienības (European Students’ Union – ESU) 77. biedru sapulcē, kas no 1. …

Studējošo pašpārvaldes tiesības

Iepazīstoties ar studentu tiesībām un pienākumiem, uzzināji, ka tiesību pārkāpumu gadījumā ir iespēja meklēt palīdzību pie savas augstskolas vai koledžas studējošo pašpārvaldes …

Studentu tiesības un pienākumi

Pirmais solis studentu dzīvē sperts – esi iestājies augstskolā. Tā ir pilna iespēju, ar kurām tu visdrīzāk vēl neesi iepazinies. Šis raksts …