J. & A.


1. Kura pēc prioritātēm ir izglītības joma jūsu partijas programmā?

Atbildība: Programmā prioritātes netiek numurētas, bet kā pirmais tiek apskatīts ekonomikas bloks, jo to prasa smagā Latvijas ekonomiskā situācija. Izglītības joma minēta kā nākošā aiz ekonomikas. Bez tam ekonomikas bloka punkts „Radīt labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai” ietver arī speciālistu gatavošanu uzņēmējdarbībai un daļēji pārklājas ar izglītības jomu.

PLL: Izglītība ir starp trim mūsu programmas prioritātēm: ģimene, tautsaimniecība, izglītība.

PP: Uzsveram tieši izglītību kā vienu no jomām, kuru tā ir gatava aizstāvēt neizbēgamā budžeta samazinājuma gadījumā.

TB/LNNK: Prioritāte Nr.1, jo vēlamies panākt, ka apmācība no 1. līdz 12.klasei valsts un pašvaldību finansētajās skolās Latvijā būtu tikai valsts valodā.

2. Nosauciet un aprakstiet piecas izglītības jomas, kuras esat izvēlējušies par Latvijas valsts prioritātēm turpmākajā desmitgadē?

Latvijas

3. Vai un kādā formā Jūsu partija rosinās turpināt skatīt Augstākās izglītības likumu?

Ja

4. Kādi ir Jūsu partijas priekšlikumi augstākās izglītības ārējās kvalitātes stiprināšanā un attīstīšanā?

5. Kādi ir Jūsu partijas priekšlikumi augstākās izglītības iekšējās kvalitātes stiprināšanā un attīstīšanā?

lol

6. Kāda ir Jūsu partijas nostāja un redzējums finansējuma sadalē augstākajai izglītībai?

lol

7. Nosauciet un raksturojiet trīs augstākās izglītības finansēšanas modeļus prioritārā secībā.

lol

8. Kādas izmaiņas paredziet studiju un studējošā kreditēšanas sistēmas stiprināšanā?

lol

9. Kāda ir nostāja stipendiju sadales principos?

lol

10. Vai un kādā formā reorganizēsiet transporta kompensācijas?

lol

11. Kāda ir partijas nostāja vienotas studentu apliecības ieviešanā?

lol

12. Kāda ir partijas nostāja veselības apdrošināšanas ieviešanā katram studentam individuāli?

lol

13. Kāda ir partijas nostāja izglītības eksporta jautājumā?

lol

14. Kāds ir partijas redzējums mūžizglītības jautājumā?

lol

15. Kādas sadarbības formas Jūsu partija redz saistībā ar Latvijas Studentu apvienību?

lol

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes