“Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”"

Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

priekšvēlēšanu programma. Fragments par augstāko izglītību.

Valsts apmaksāta izglītība būs tikai valsts valodā (..)

Jaunatnei un skolotājiem. Izglītība un zinātne būs valsts pirmā prioritāte. Padarīsim konkurētspējīgu Latvijas augstāko izglītību.

“Kristīgi demokrātiskā savienība”

Kristīgi demokrātiskās savienības

priekšvēlēšanu programma. Fragments par augstāko izglītību.

Izglītības politikā KDS galvenais uzdevums ir solidāra valsts un privātā partnerība. Tas nozīmē, ka privātajām izglītības iestādēm nepieciešami tādi paši finanšu noteikumi kā valsts izglītības iestādēm.

Tas veicinās:
1) izglītības pieejamību novados un valsts pierobežā;
2) izglītības kvalitāti;
3) nodarbinātību;
4) skolas izvēles brīvību.

“Pēdējā partija”

“Pēdējās partijas”
priekšvēlēšanu programma. Fragments par augstāko izglītību.

Neizbēgamā budžeta samazinājuma laikā ar nagiem un zobiem aizstāvēsim: Izglītības budžetu.

“Zaļo un zemnieku savienība”

“Zaļo un Zemnieku savienības”
priekšvēlēšanu programma. Fragments par augstāko izglītību.

ZZS strādās, lai nodrošinātu stabilu un ilgtermiņā prognozējamu valsts attīstību, kā galvenās prioritātes izvirzot tautsaimniecības attīstību, iedzīvotāju sociālo un veselības aizsardzību, izglītību, [..]

Izglītībā

[..] Nodrošināt kvalitatīvu, efektīvu un pieejamu augstāko izglītību atbilstoši valsts un tās reģionu vajadzībām. Par svarīgu izglītības uzdevumu noteikt atbildīgu Latvijas pilsoņu un savas valsts patriotu audzināšanu.[..]

“Vienotība”

Politisko partiju apvienības “Vienotība”
priekšvēlēšanu programma. Fragments par augstāko izglītību.

Dombrovska VIENOTĪBAS valdības programmas galvenie virzieni:(..)


Izglītota, radoša un uzņēmīga jaunā paaudze. Vidējā izglītība un divas svešvalodas – obligātas, arodizglītība – kopā ar uzņēmumiem, universitātes – starptautiski atzītas. Uzsvars uz radošumu, uzņēmīgumu, pilsoniskumu izglītībā. Valsts finansēta augstākā izglītība – prioritāro nozaru vajadzībām.(..)


Zināšanu un jaunievedumu veicināšana visās tautsaimniecības nozarēs, pārvaldē un izglītībā, lai Latvijas resursi tiktu izlietoti visaugstākās jaunās vērtības radīšanai.(..) Īstenojot šo programmu, mums četros gados jāsasniedz konkrēti mērķi:(..) pacelt izglītības kvalitātes līmeni virs Eiropas vidējā.

“Tautas kontrole”

Partijas „Tautas kontrole”
priekšvēlēšanu programma. Fragments par augstāko izglītību.

Latvijas nākotne:


Taisnīga un spēcīga Tautas valsts, ar vienu no augstākajiem labklājības, izglītības un ekonomikas līmeņiem pasaulē.

“Ražots Latvijā”

Politisko partiju apvienības „Ražots Latvijā”
priekšvēlēšanu programma. Fragments par augstāko izglītību.

Izglītība


Izglītība ir prioritāte. Tehniskā izglītība ir divkārt prioritāte. Valsts mērķis ir kļūt par industriālu valsti, un bez tehniskas izglītības tas nav iespējams. Policijas akadēmijas atjaunošana.(..)

Zinātne


Apvienības prioritāte – stimulēt konkurētspējīgus zinātniskos pētījumus. Maksimāli iespējams valsts atbalsts inovatīviem zinātniskiem pētījumiem. Jāveido jauna, mūsdienīga zinātnes pētījumu atbalsta struktūra.

“Par Labu Latviju”

Politisko partiju apvienības “Par Labu Latviju”
priekšvēlēšanu programma. fragments par augstāko izglītību

Mūsu programma balstīta Tautas deklarācijā, kuras galvenais princips – “Cilvēks pirmajā vietā!”.

3. Katram kvalitatīva bezmaksas izglītība līdz augstskolai.

“Daugava – Latvijai”

Partijas “Daugava – Latvijai”
priekšvēlēšanu programma. Fragments par augstāko izglītību.

Kultūra, zinātne, izglītība:

– valsts atbalsts nacionālai kultūrai, tautas tradīciju izkopšanai, valsts valodas aizsardzībai globalizācijas procesā;
- aktivizēt patriotisko audzināšanu.

“Atbildība”

“ATBILDĪBAS – sociāldemokrātiski politisko partiju apvienības”

priekšvēlēšanu programma. Fragments par augstāko izglītību.

Izglītība un zinātne


[..] Attīstīt tādu augstākās izglītības kvalitāti, kas spētu konkurēt arī starptautiskā līmenī.

Saskaņot augstskolu programmas ar tautsaimniecības attīstības plānu, lai izbeigtu valsts budžeta līdzekļu tērēšanu darba tirgū maz pieprasītu speciālistu sagatavošanā.

“Par prezidentālu republiku”

“Par prezidentālu republiku”

Priekšvēlēšanu programma. Fragments par augstāko izglītību

Izglītība, zinātne, kultūra, sports, jaunatne

Obligāta valsts apmaksāta vidējā izglītība un valsts pasūtījums profesionālajā un augstākajā izglītībā. Zinātne ir augstas pievienotās vērtības avots, tai līdzekļus žēlot nedrīkst. Zinātnes attīstības pamats ir valsts pasūtījums un ar to saistīto izgudrojumu patentēšanas finansu nodrošinājums.

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”

“PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”

Priekšvēlēšanu programma. Fragments par augstāko izglītību

Mēs noteiksim prioritāras uz eksportu orientētas ekonomikas nozares, un sniegsim tām iespējamo valsts atbalstu. Par prioritārām nozarēm kļūs: tranzīts, loģistika, augstākā izglītība, farmācija, metālapstrāde, kokapstrāde, pārtikas rūpniecība un tūrisms. Mēs paplašināsim iespējas augstākās izglītības eksportam krievu un angļu valodās.

Nodrošināsim stabilu veselības aizsardzības, izglītības un tiesībsargājošās sistēmas attīstību.

“Saskaņas Centrs”

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”
priekšvēlēšanu programma. Fragments par augstāko izglītību

Mēs nodrošināsim prioritāru atbalstu Latvijas medicīnai, izglītībai un zinātnei.

Vēstule partijām

Partijas/ partiju apvienības
[nosaukums]
Valdes priekšsēdētājam/ vadītājam
[Vārds, Uzvārds]

AICINĀJUMS PIEDALĪTIES KAMPAŅAS „STUDENT, DODIES VĒLĒT” NORISĒ

Latvijas Studentu apvienība (LSA), tuvojoties vēlēšanām, organizē kampaņu „Student, dodies vēlēt!”. Kampaņa tiek veidota sadarbībā ar kustību „Es iešu balsot!” un projektu „Pirmā reize”.

„Student, dodies vēlēt!” kampaņas mērķis ir uzrunāt studentus kopumā, stiprinot pilsonisko atbildību, informētību par partiju politiskajiem mērķiem un plāniem augstākās izglītības jautājumos un norādīt uz argumentiem, kādēļ doties vēlēt. Kampaņas vērtīgākā daļa ir pilsoniskās atbildības stiprināšana un studenta indivīda izpratnes līmeņa celšana par vēlēšanām un sagaidāmajiem rezultātiem kopumā.

Kampaņas koncepcija sastāv no trīs daļām:
1. partiju vēlēšanu programmu augstākās izglītības (AI) sadaļu publicēšana un analīze kampaņas interneta vietnē www.dodiesvelet.lv;
2. partiju pārstāvju AI nākotnes redzējuma prezentācija un diskusija ar studentiem par AI telpas jautājumiem;
3. jautājumu uzdošanas iespēja elektroniskā formā, kuri tiks nosūtīti politiskajiem spēkiem.

LSA aicina līdzdarboties partiju kampaņas norisē, tādējādi sniedzot iespēju studējošajiem, kas sastāda lielu daļu no Latvijas kopējā elektorāta, uzdot jautājumus un saņemt redzējumu par ar AI saistītajiem jautājumiem. Kustības ietvaros ir noteiktas šādas sadarbības iespējas:

1. atbilžu uz saņemtajiem jautājumiem sagatavošana (maksimums 1500 zīmes katram jautājumam) un iesūtīšana desmit dienu laikā kopš saņemšanas uz adresi dodiesvelet@lsa.lv;
2. dalība prezentācijā un diskusijā par AI nākotnes redzējumu un AI telpu kopumā.

Kampaņas organizētāji uzsver visu politisko spēku iesaisti kampaņas norisē, tādējādi stiprinot studentu, potenciālo vēlētāju, informētības paaugstināšanu un izvēles pamatotību, atdodot savu balsi vēlēšanās.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar kampaņas sabiedrisko attiecību vadītāju Juritu Krūmu – tel. 28720381, e-pasts: jurita.kruma@lsa.lv.

Ar cieņu,
kampaņas „Student, dodies vēlēt” organizatori:

LSA prezidents Edgars Bērziņš

Kampaņas „Es iešu balsot” vadītājs Ainārs Leijējs

Projekta „Pirmā reize” vadītājs Raivis Ieviņš

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes