Sazinies: lideruforums@lsa.lv, +371 27865967

Par projektu

Studentu Līderu forums (SLF) ir tradicionāls Latvijas Studentu apvienības (LSA) rīkots seminārs, kas pirmo reizi tika īstenots 2002. gadā. Kopš pirmsākumiem forums ir bijis LSA kā organizācijas stūrakmens. Tā mērķis ir vienot Latvijas studējošos, pilnveidot studentu līderību, stiprināt demokrātijas principus studējošo pašpārvaldēs, radīt dalībniekos atbildību un uzlabot to zināšanas par augstāko izglītību politiskajā kontekstā.
Šogad seminārs norisināsies 4 dienu garumā, no 2. līdz 5. augustam, un tajā piedalīsies aptuveni 40 aktīvākie studenti no Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldēm. Studentu Līderu forumā katru gadu uzstājas dažādu jomu eksperti un Latvijā atpazīstamas personas. Pieteikuma anketa