Akreditācijas
Autors - Inga Saknīte   
Piektdiena, 30 Oktobris 2009 13:33

Ikviena studenta vēlme ir studēt augstskolā, kura piedāvā kvalitatīvu izglītību. Lai nodrošinātu kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību, augstskolas iekšienē tiek veikta iekšējā kvalitātes vērtēšana, kas ietver dažādu aktivitāšu kopumu - studentu anketēšanu, studiju programmu padomju darbību u.c.

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (AIKNC) organizē studiju programmu ārējo kvalitātes novērtēšanu. Tās ietvaros studiju programmu vai augstākās izglītības institūciju (universitāti, augstskolu, akadēmiju vai koledžu) vērtē eksperti - profesionāļi konkrētā nozarē un kvalitātes vadībā, kā arī novērotāji - darba devēju pārstāvis un LSA deleģēts students, kuri visi kopā veido Novērtēšanas komisiju. Komisijas uzdevums ir izvērtēt programmas vājās un stiprās puses, sniegt ieteikumus programmas uzlabojumiem un ieteikt termiņu, uz kādu šī programma akreditējama.

Sākotnēji Novērtēšanas komisijas dalībnieki rūpīgi iepazīstas ar studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumu un citiem dokumentiem. Pēcāk komisija dodas 1-3 dienu ilgā vizītē uz konkrēto augstākās izglītības institūciju un iepazīstas ar studiju programmu un/vai augstākās izglītības institūciju klātienē, vērojot nodarbību norisi, komunicējot ar studentiem un pasniedzējiem.

Pēc vizītes Novērtēšanas komisija sniedz kopēju ziņojumu par studiju programmu, kā arī katrs Novērtēšanas komisijas loceklis (gan eksperti, gan novērotāji) sniedz individuāli aizpildītu anketu un ziņojumu.

Sīkāk par kvalitātes novērtēšanas procesiem Latvijā un studenta iesaisti tajos vari uzzināt, apmeklējot LSA rīkotās Apmācības studentiem-novērotājiem.