ESU: Izglītības sektors un uzņēmēji veido dialogu
Autors - Anete Enikova   
Svētdiena, 01 Marts 2009 09:55
u-b-forumsFebruāra sākumā no dalības Eiropas uzņēmējus un augstskolu pārstāvjus vienojoša foruma Briselē atgriezās Latvijas Studentu apvienības Starptautiskā virziena vadītājs Kirils Solovjovs. Šis forums šogad notika jau otro gadu un vienoja Eiropas augstākās izglītības sistēmas darbiniekus, uzņēmējus. Šogad piedalīties forumā tika aicināti arī studenti no visas Eiropas.

 

Foruma mērķis bija sekmēt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un ražošanu. Aktualizējot atbilstoši šī brīža situācijai, Eiropas Komisijas atbildīgais pārstāvis par izglītību, apmācību, kultūru un jaunatni Jans Figels (Jan Figel) uzsvēra: "Valdībām var rasties kārdinājums samazināt augstākās izglītības finansējumu, novirzot līdzekļus finanšu rezervēm. Šāda rīcība būtu liela kļūda, kas apdraudētu ne tikai vidēja termiņa, bet arī ilgtermiņa Eiropas attīstību."

 

Kopumā forums bija vērsts uz sadarbības veicināšanu starp augstākās izglītības iestādēm un uzņēmējiem:

  • Kā viens no labiem risinājumiem, kas ļauj abām pusēm iegūt labumu, tika minēti t.s. "zinātņu un tehnoloģiju parki".
  • Otrs būtiskais faktors ir ražotāju un industrijas iesaiste visos trijos, nevis tikai pēdējā no biznesa procesiem: gan izglītībā, gan izpētē, gan industrializācijā. Īpaši tika uzsvērta vajadzība šo krīzes laiku izmantot mūsu visu labā un ne tikai cerēt uz ārēju atbalstu, bet radīt inovācijas, cieši sadarbojoties izglītībai un ražotājiem.

Šajās divās Foruma norises dienās uzmanība tika veltīta dažādiem gan studentiem, gan uzņēmējiem, gan augstskolu vadībai aktuāliem tematiem - mobilitātei, mūžizglītībai, pārvaldībai, biznesa uzsākšanai, kursu izveidei un zināšanu pārmantojamībai.

 

Secinājumi:

  1. Profesijas ir kā tilts, ar kura palīdzību var lauzt tādus  stereotipus, kā piemēram, "universitātes tikai rada jaunus un jaunus teorētiķus" un "industrijai vienkārši ir vajadzīgi jauni strādnieki".
  2. Problēmas ir uzticības nodrošināšanā un ticības radīšanā tam, ka otra puse vēlas pirmo izmantot tikai savā labā, neveicinot kopējo labumu.
  3. Pētniekiem būtu jātuvojas reālajai dzīvei, daļu laika veltot arī darbam ražošanā, bet ražošanu nedrīkstētu finansēt no valsts lielākā apjomā, kādu tā pati spēj piesaistīt.

K. Solovjova prezentācija par Eiropas Augtskolu un uzņēmēju forumu. [28.02.2009 - LSA un SP vadītāju tikšanās, Rīga]

Foruma oficiālā mājas lapa

 

 

Lasīt tālāk...

Vārds:
Komentārs:
  Vārds pārbaudei. Pieļaujami tikai mazie burti bez atstarpēm.
Vārda pārbaude: