ESU pieprasa būtiski palielināt ES budžetu augstākajai izglītībai
Autors - ESU   
Ceturtdiena, 30 Jūnijs 2011 16:40
esu_logo_pngEiropas Studentu apvienība (ESU) pieprasa ievērojamu Eiropas Savienības (ES) ilgtermiņa budžeta (2014.-2020.gadam) palielinājumu izglītības, zinātnes un sociālajām nozarēm. ESU jaunievēlētais prezidents Allans Palls komentēja: "Bez papildus finanšu ieguldījuma izglītībā, zinātnē un sociālajā jomā, ES var aizmirst par plaukstošu Savienību ar ilgtspējīgu un visaptverošu izaugsmi. Dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam tas jāielāgo, pārrunājot Eiropas Komisijas ierosinājumus."
Paredzams, ka cīņas par ES budžetu sāksies 29.un 30.jūnijā līdz ar Eiropas Komisijas ierosinājumiem. ES nav vienota viedokļa par to, kādam jābūt ES budžeta palielinājumam. Dažas no dalībvalstīm prasa ES vadībai neveikt palielinājumus, tomēr ESU uzskata, ka šādi ES līderi maldinās iedzīvotājus - nosakot ambiciozus 2020.gada mērķus, taču nevēloties tos atbilstoši finansēt.
ESU prasības
ESU uzsver Eiropas pievienoto vērtību izglītības mobilitātē un norāda, ka ir būtiski piešķirt vairāk līdzekļu Erasmus programmai, ja līdz 2020.gadam ES vēlas sasniegt 20% izglītības mobilitātē iesaistīto cilvēku skaitu 20% apmērā. ESU uzskata, ka jāpalielinās gan vidējam stipendijas apmēram, gan to pieejamībai. ESU neatbalstīs risinājumu, kurā EK aicina mobilitātes stipendijas aizstāt ar kredītiem.
Tostarp ESU uzskata, ka vienam no diviem svarīgākajiem izglītības mērķiem EK stratēģijā „Eiropas 2020" - asniegt 40% cilvēku vecumā no 30-34 gadiem ar augstāko izglītību - ir jābūt atbalstītam un pozicionētam kā prioritātei Eiropas Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālajā fonda ietvaros. Palls: "Nav labāka ieguldījuma, lai veicinātu sociālo iekļaušanos un kohēziju Eiropā, kā progresīvi ieguldījumi augstākās izglītības pieejamībā un kvalitātē."
ESU sniegs plašāku atbildi uz ES budžeta projekta priekšlikumiem, tiklīdz tie tiks oficiāli publicēti. Polija, pārņemot ES ik pusgada prezidentūras rotāciju šī gada 1.jūlijā, vadīs pirmo diskusiju pusgadu. Pirmie lēmumi par budžeta struktūru tiks pieņemti ne ātrāk kā 2012.gada beigās, un Eiropas Parlamentam tie būs jāpieņem. ESU uzver, ka lēmumu pieņemšanas procesā ir jābūt iesaistītiem studentu pārstāvjiem.

Lasīt tālāk...

Vārds:
Komentārs:
  Vārds pārbaudei. Pieļaujami tikai mazie burti bez atstarpēm.
Vārda pārbaude: