Jauniešu nodarbinātība - augstākās izglītības sistēmas veidotāju dienas kārtībā
Autors - Anete Enikova   
Otrdiena, 02 Oktobris 2012 10:14
ddtŠajā nedēļas nogalē 28. – 29. septembrī, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) rīkotais forums „Darba tirgum – Derīgs!”, kas kopā pulcēja aptuveni simts augstākās izglītības politikas veidotājus, studentus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, lai kopīgi izstrādātu vīziju par augstākās izglītības un darba tirgus sasaisti.
m
„Studijas sniedz zināšanas, bet darba tirgus - darbu. Ir ļoti būtiski, ja šīs lietas ir saistītas, lai teorija ieplūstu praksē, bet prakse padarītu teoriju reālāku - pietuvinātu dzīvei. Bieži darba devēji uzskata, ka augstskolas ir vietas, kur vienkārši gatavo produktu - darbinieku. Taču visai liela nozīme ir ne vien darbinieku gatavošanai, bet arī vēsturiskajai izglītības idejai - tautas vispārējās inteliģences celšanai!” uzsver Latvijas Studentu apvienības prezidents Edvards Ratnieks.
m
Foruma mērķis bija veidot dialogu starp augstskolu pārstāvjiem, darba devējiem, arodbiedrībām un studentiem, lai diskutētu par Latvijas jauniešu iespējām iegūt izglītību, kas atbilstu darba tirgus prasībām. „Par galvenajiem diskusiju tematiem izvirzījās studiju prakšu organizēšanas kārtība, studiju noslēgumu darbu sasaiste ar uzņēmumu vajadzībām, darba devēju lielāka iesaiste akadēmiskajā darbā, kā arī pašu studentu motivācijas un apzinīguma celšana,” pauž šī projekta vadītājs Rihards Blese.
m
Pārstāvētas forumā bija tādas organizācijas kā Izglītības un zinātnes ministrija, Rektoru padome, Augstākās izglītības padome, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Studentu apvienība. Tās foruma laikā iepazinās ar visu iesaistīto pušu līdz šim paveikto izglītības un darba tirgus sasaistē, kā arī strādāja pie kopēja nākotnes rīcības plāna.
m
"Darba tirgum – Derīgs!” iezīmēja noteiktu robežšķirtni starp vispārīga rakstura, ne reti politikai vai konkrēta uzņēmuma interesēm pakārtotu parunāšanu par tēmu - ir vai nav Latvijas augstākās izglītības institūciju absolvents derīgs Latvijas darba tirgum. Pirmo reizi diskusija aptvēra gan studējošo nodarbinātību un praksi, gan absolventu iekļaušanos darba tirgū darba ņēmēju, darba devēju vai pašnodarbināto statusā, gan darba tirgus virzītu absolventu iekļaušanos mūžizglītības programmās un tālākajos studiju posmos. Ideju foruma devīzi - Darba tirgum derīgs - varam droši attiecināt uz pašu foruma norisi. Tas patiešām bija un arī būs gan darba tirgum, gan augstskolām, gan arī studentiem derīgs!” pauž Augstākās padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra.
m
Šajās divās dienās bija iespēja gūt vienreizēju starptautisko pieredzi, iepazīstot ar vēl četru Eiropas Savienības valstu pieredzi darbā ar jaunatnes nodarbinātības jautājumiem. Forumā bija pārstāvēta Dānija, Lietuva, Polija un Rumānija, kas deva iespēju smelties iedvesmu no labākajiem ārzemju prakses piemēriem, to realizācijai Latvijā.
m
Forums tika organizēts projekta „Ideju forums: Augstākās izglītības sistēmas sasaiste ar darba tirgus prasībām. Jauniešu perspektīva” ietvaros. Projekta nākamajā fāzē visas iesaistītās puses tiks aicinātas aktīvi līdzdarboties pie foruma laikā radīto ideju tālākas apspriešanas un attīstīšanas. Projekta noslēgumā tiks pieņemta rezolūcija, kas paredzēs atbildību sadalījumu darbam pie augstākās izglītības sistēmas sasaistīšanas ar darba tirgu.
m
Forumu organizē Latvijas Studentu apvienība (LSA), kas pārstāv studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos. Forums tiek organizēts projekta "Ideju forums: Darba tirgus prasību sasaiste ar augstākās izglītības saturu. Jauniešu perspektīva" ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu programmas "Jaunatne darbībā" ietvaros.
Foto un visas foruma prezentācijas vari aplūkot ŠEIT.

Lasīt tālāk...

Vārds:
Komentārs:
  Vārds pārbaudei. Pieļaujami tikai mazie burti bez atstarpēm.
Vārda pārbaude: