Latvijas Mākslas augstskolu asociācija aicina piedalīties akcijā "Pastaiga 2012"
Autors - LMAA   
Ceturtdiena, 22 Novembris 2012 12:26
kulturas_pastaiga_nr5_075Latvijas Mākslas augstskolu asociācija, kura apvieno Latvijā akreditētas mākslas augstskolas - Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju, apzinoties mākslas augstskolu misiju un apzinoties augstākās izglītības izšķirošo nozīmi Latvijas valsts veidošanā, kā arī vēloties atgādināt par sabiedrības, tai skaitā nozares pārstāvju,, būtisko līdzdalību augstākās izglītības politikas jautājumu risināšanā, 23. novembrī rīko akciju „Pastaiga 2012”.
m
Ņemot vērā to, ka Latvijas augstākās izglītības politikas jomā šobrīd ir iestājusies krīze, kura jau trīs mēnešu laikā var pāraugt katastrofā, kā arī ņemot vērā to, ka Latvijas studentu asociācijas, Latvijas Rektoru padomes, Latvijas augstskolu senātu un studējošo pašpārvalžu paustais viedoklis joprojām netiek ņemts vērā, akcijas „Pastaiga 2012” laikā ir paredzēts apstaigāt Latvijas Republikas varas centrus – Latvijas Republikas Ministru kabinetu un Latvijas Republikas Saeimu – iesniedzot šajos varas centros Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas augstskolu apvienotās Senātu sēdes kopējo paziņojumu un vienlaikus atgādinot par visu labas gribas politiķu un valdību veidojošu politisko partiju kopējo atbildību par Latvijas augstākās izglītības nākotni, aicinot atteikties no šobrīd valdošā bīstamā politiskā stereotipa, ka nozaru ministrijas top par partiju, vai pat bezpartejisku ministru, feodālajiem lēņiem. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa haotisko darbību, augstākās izglītības reformu plāna trūkumu, kuru beidzot pats ministrs ir apliecinājis ar paziņojumu, ka tikai tagad sāks izstrādāt „plāna birokrātisko versiju”, kā arī bīstamo nevēlēšanos veidot dialogu ar nozari pārstāvošām institūcijām, augstskolām un studējošajiem, paužam pārliecību, ka turpmāka Roberta Ķīļa kunga atrašanās Izglītības un zinātnes ministra amatā vairs nevar nodrošināt kvalitatīvi plānotu un vadītu reformu procesu un ir nepieciešama viņa nomaiņu ar cilvēku, kuram būtu pienācīga kompetence augstākās izglītības un zinātnes jomā un nepieciešamās pārmaiņu vadības prasmes.
m
Latvijas Mākslas augstskolas apzinās, ka Latvijas augstākās izglītības sistēmā ir nepieciešamas kvalitatīvas izmaiņas studentu interesēs. Visos mūsu valsts attīstības posmos mākslas augstskolas savā darbībā ir atbalstījušas un turpina veicināt tādas reformas, kas atbilst un nodrošina Latvijas valsts, valodas, nacionālās identitātes, kultūras un mākslas saglabāšanu un attīstību. Latvijas Mākslas augstskolas piedāvā savu palīdzību visu līmeņu kultūrizglītības politikas izstrādei.
m
Pulcējamies „Pastaigai 2012” Latvijas Mākslas akadēmijas pagalmā plkst. 11:00.
m
Latvijas Mākslas augstskolu asociācija apvieno Latvijā akreditētas mākslas augstskolas - Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju. Latvijas Mākslas augstskolu asociācija mērķi sekmēt Latvijas mākslas augstskolu darbību, veicināt augstākās izglītības mākslās attīstību, kā arī mākslas vēstures un citu ar mākslām saistīto zinātņu nozaru attīstību, veicināt Latvijas mākslas augstskolu sadarbību un kopējo pasākumu organizēšanu, pārstāvēt Latvijas mākslas augstskolas Latvijā un ārvalstīs, valstiskās un nevalstiskās institūcijās.
m
Latvijas Mākslas augstskolu asociācija darbojas saskaņā ar Latvijas Mākslas
augstskolu asociācijas statūtiem.
Komentāri (4)
4 Ceturtdiena, 22 Novembris 2012 21:49
Students
http://www.ir.lv/blogi/izglitiba/biedriba-kilis-pus-sabiedribai-acis-miglu
3 Ceturtdiena, 22 Novembris 2012 19:44
RSU students
Neiešu.Esmu par Ķīli!
2 Ceturtdiena, 22 Novembris 2012 17:21
nestudēju kultūru, bet..
Visu cieņu kultūras augstskolām par darbu un pūlēm, bet vēl vairāk par kļūdām un "lažām" Ķīļa vērtējumos mani šokē kultūras augstskolu atrautība no kopējā problēmas konteksta. Netiek domāts, kur nu vēl runāts par citām nozarēm, kurās ir samilzušas problēmas ar normālu profesionāļu izskološanu. Kāpēc nav izpratnes, ka šīs nozares cita starpā arī vēlāk palīdzēs uzturēt to pašu svēto kultūru? Kāpēc redz auzas Ķīļa tekstos, bet neredz auzas kopainā- drūmu nākotni valstij, ja tiks atražoti abšaubāmas kvalitātes speciālisti, kas nav spējīgi radīt darba vietas, attīstīt ilgstspējīgus un veiksmīgus biznesus u.tml. Kāpēc tik šaurs redzējums? Lūdzu, nečakarējiet cerību tiem studentiem, kam nākas skatīties ārzemju universitāšu virzienos, tikai tāpēc, ka viņi nejūt saņemtās izglītības kvalitāti tik ļoti, kā cerēja pirms iestāšanās.
1 Ceturtdiena, 22 Novembris 2012 13:56
Students
Cien., Mākslas augstskolu un citu augstskolu pārstāvji!

Vēlos izteikt nožēlu par Latvijas studentu absolūto neprasmi risināt problēmas. Latvijas sabiedrībā jau par tradīciju kļuvis problēmas risināt nevis pārrunu ceļā pēc mierīgas līdzāspastāvēšanas principa, bet pēc spēka demonstrēšanas principa - kurš skaļā bļaus, kuram lielāks pulks aiz muguras stāvēs. Īpaši izteikti problēmas šādā veidā izvēlējušies risināt Latvijas studenti (vismaz to pārstāvji - SP, LSA, utt.).

Šādus pasākumus īpaši muļķīgus padara fakts, ka līdz sasaukties "ierindas studenti" bieži vien pat neapzinās gājiena mērķi un neizprot pastāvošo situāciju - vien iedarbojies bara instinkts un kārtīga latvieša vēlme pabļaut, pakritizēt. Mani nepamet doma, ka vienīgie ieguvēji šādās akcijās ir tie pāris cilvēki, kuriem pūlis uzgavilē pēc pāris populistisku saukļu iebļaušanas ruporā. Un tad rodas jautājums - varbūt tieši šie pāris ieinteresētie cilvēki, kuru popularitāte un atpazīstamība neapšaubāmi šādos pasākumos aug, uzkūda problēmu lielāku, nekā tā ir un procesus "velk" sev izdevīgā virzienā?

Aicinu Latvijas studentus un to pārstāvjus izturēties kā īstai topošajai sabiedrības inteliģencei pieklājas, nolikt savas ambīcijas un emocijas pie malas un censties rast problēmu risinājumus saprātīgā veidā - līdz ar to, BOIKOTĒT MĀKSLAS AUGSTSKOLU RĪKOTO AKCIJU.

P.S. Vēstulē paužu savu personīgo, nevis LJA vai LJA SP viedokli.


Patiesā cieņā pret Latvijas studentiem, demokrātiju un saprātu,

Mārtiņš Smalkais,

Latvijas Jūras akadēmijas
SP Valdes loceklis

Lasīt tālāk...

Vārds:
Komentārs:
  Vārds pārbaudei. Pieļaujami tikai mazie burti bez atstarpēm.
Vārda pārbaude: