Latvijas Studentu apvienība tiksies ar ministru prezidentu Ivaru Godmani
Autors - Latvijas Studentu apvienība   
Ceturtdiena, 05 Februāris 2009 14:54

 

Nākamo trešdien, 11. februārī Latvijas Studentu apvienības (LSA) pārstāvji tiekas ar ministru prezidentu Ivaru Godmani, lai pārspriestu LSA priekšlikumus valdībai augstākās izglītības nozares stabilizācijai un studentu iesaistes augstākajā izglītībā nodrošināšanai.

 

 

 

Izvirzītas piecas prasības:


Pirmkārt, valdības vadītājs tiek aicināts atvieglot finanšu plūsmu augstskolām Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projektu ieviešanai. Atvieglojums iespējams, sniedzot valsts kredītus augstskolām ES struktūrfondu projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai un palielinot avansa apjomu, kuru augstskolas saņem pirms projektu noslēguma. Tāpat apvienība aicina jau šogad uzsākt projekta „Boloņas procesa principu ieviešana augstākajā izglītībā" realizāciju. Studenti rosinājuši augšminētos soļus, lai arī ekonomikas lejupslīdes laikā būtu iespējama augstākās izglītības attīstība un ES struktūrfondu līdzfinansējuma smagums pēc iespējas mazāk gultu uz studentu pleciem pieaugošas maksas par studijām formā.


Otrkārt, LSA aicina ministru prezidentu uzdot labklājības ministrijai izvērtēt, kāds ir sociāli neaizsargāto studentu skaits un līdz februāra beigām nākt klajā ar priekšlikumiem šo studentu atbalstam. LSA līdz ar augstskolu pašpārvaldēm ir saņēmusi nepārprotamus signālus par šāda atbalsta nepieciešamību un aicina valdību veikt tās tiešās funkcijas šo grupu identificēšanā un atbalsta mehānismu izstrādē.


Treškārt, studenti pieprasa stipendiju un transporta kompensāciju fonda atjaunošanu tādā apjomā, kādā tas bija pirms 2009. gada valsts budžeta grozījumiem. Stipendijas ir vienīgais tiešais valsts atbalsts studentiem dzīvošanas izmaksu segšanai un vienīgais sociālais maksājums, ko 2009. gada budžeta grozījumos skāris samazinājums. Šāds solis būtiski samazina Latvijas augstskolu pievilcību akadēmiski spējīgāko studentu acīs, iedragā pozitīvos iekšējās sacensības mehānismus, kas bijuši nozīmīgs akadēmisko sasniegumu dzinējspēks, un liedz akadēmiski spējīgākajiem studentiem koncentrēt pūles studiju procesam.


Ceturtkārt, LSA aicina valdību atcelt pastāvošo ierobežojumu 10% augstskolu finanšu līdzekļu izmantojumam. Konceptuāla vienošanās par šo prasību tika panākta ministru prezidenta tikšanās reizē ar augstskolu rektoriem. Prasības izpilde ļaus augstskolām izmaksāt algas akadēmiskajam personālam vismaz normatīvajos aktos paredzētajā apjomā, ļaus piedāvāt studentiem studiju kontaktlaiku pilnā apjomā un segt darba likumā paredzētos izdevumus personālam, kas tiek atbrīvots no darba.


Piektkārt, LSA aicina valdību pārskatīt samazinājuma apjomu augstākās izglītības nozarei un pielīdzināt to valsts institūciju samazinājuma apjomam. Ja piemēram, Saeimas ieņēmumi no valsts budžeta 2009. gadā samazināti par 18%, tad samazinājums augstākās izglītības nozarē ir 25%. Latvijas Studentu apvienība prasīs pamatot šādu disproporciju.


Lasīt tālāk...

Vārds:
Komentārs:
  Vārds pārbaudei. Pieļaujami tikai mazie burti bez atstarpēm.
Vārda pārbaude: