Latvijas Universitātes Studentu padomi vadīs Inguna Zariņa
Autors - Anete Enikova   
Otrdiena, 06 Decembris 2011 13:22
inguna_zarina-h150Pirmdien, 5. decembrī, plkst. 17.30 LU Senāta zālē pulcējās 2012. gada sasaukuma Latvijas Universitātes Studentu padomes (LU SP) biedri, lai ievēlētu padomes priekšsēdētāju. Ar balsu vairākumu padomes priekšsēdētāja amatu no LU Ekonomikas un vadības 4. kursa studenta Mārtiņa Līdaka pārņem LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 4. kursa studente Inguna Zariņa.

Savā uzrunā I. Zariņa uzsvēra, savu ilggadējo pieredzi Latvijas Universitātes Studentu padomē un Latvijas Universitātes Senātā, Latvijas Studentu apvienības un Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijas darbībā. Izpratne par augstākās izglītības lauku un studijas psiholoģijā, viņai ļaus veicināt LU SP biedru izaugsmi, stiprinās sadarbību ar fakultāšu studējošo pašpārvaldēm, nodrošināt kvalitatīvu studējošo viedokļa pārstāvniecību LU lēmējinstitūcijās un sadarbībā ar LU departamentiem.
Pieteikumus kandidēt uz priekšsēdētāja amatu LU SP līdz pieteikšanās termiņam iesūtīja bijušais LU SP Priekšsēdētājs, LU Ekonomikas un vadības fakultātes 4. kursa students Mārtiņš Līdaks, bijušais LU SP Sociālās komisijas vadītājas, LU Bioloģijas fakultātes maģistratūras 1. kursa students – Oskars Līkops, LU SP Priekšsēdētāja biedrs, LU Sociālo zinātņu fakultātes – maģistratūras 1. kursa students – Filips Lastovskis un LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 4. kursa studente Inguna Zariņa.
Nākamā LU SP kopsapulce sasaukta 20. decembrī plkst. 18:15 LU Senāta sēžu zālē, lai kopīgi no apstiprināto LU SP biedru vidus ievēlētu padomes valdes locekļus saskaņā ar kopsapulcē apstiprināto valdes modeli, kurā ietilpst:
  1. Priekšsēdētājs (ievēlēts)
  2. Priekšsēdētāja biedrs
  3. Akadēmiskais virziens
  4. Sociālais virziens
  5. Projektu virziens
  6. Finanšu un mārketinga virziens
  7. Ārlietu virziens
  8. Cilvēkresursu virziens
Ārpus valdes paredzēti biroja darbinieki - biroja koordinators, padomnieks komunikācijas jautājumos, padomnieks juridiskajos jautājumos un izpilddirektors.

LU Studentu padome ir studējošo pašpārvalde, kurā apvienotas visu 13 Latvijas Universitātes fakultāšu studējošo pašpārvaldes. LU SP pārstāv Latvijas Universitātes studentu tiesības un intereses Universitāte un ārpus tās akadēmiskos, sociālos un kultūras jautājumos.

Lasīt tālāk...

Vārds:
Komentārs:
  Vārds pārbaudei. Pieļaujami tikai mazie burti bez atstarpēm.
Vārda pārbaude: