LSA: Augstskolas likvidēšanas gadījumā nedrīkst ciest studenti
Autors - Anete Enikova   
Trešdiena, 10 Jūnijs 2009 09:47

lsaMaija beigās Latvijas studentus sasniedza skaļa vēsts par iespējamu Latvijas Policijas akadēmijas (LPoA) likvidēšanu. Iekšlietu ministrijas (IeM) vadība 2009.gada 25.maijā deva uzdevumu augstskolas rektoram veikt nepieciešamās darbības, lai nenotiktu studentu uzņemšana 2009./2010. studiju gadā visās LPoA studiju programmās, savukārt IeM valsts sekretārei Ilzei Pētersonei līdz 2009. gada 1. augustam veikt nepieciešamos pasākumus, lai izstrādātu un iesniegtu ministrei rīcības plānu LPoA likvidēšanai ar 2010./2011. mācību gadu. Studenti neizprot valdības rīcību, bet valdība vēl joprojām plāno, kā pēc iespējas vairāk ietaupīt uz šīs augstskolas rēķina.

Latvijas Studentu apvienība (LSA) uzsver, ka Latvijas Policijas akadēmijas reorganizēšanas vai likvidēšanas gadījumā nekādā gadījumā nedrīkst ciest studenti. Lai arī kāds būtu lēmums šajā jautājumā, studentiem ir jādod iespēja pabeigt studijas tieši tajā augstskolā un programmā, kurā viņi studijas ir uzsākuši. Uzsākot studijas attiecīgajās studiju programmās, studenti ir rēķinājušies, ka varēs pabeigt studijas attiecīgajās studiju programmās un turpināt darbu izvēlētajās profesijās. Studentu izvēlētie pētījumu temati ir cieši saistīti ar valsts iekšējās drošības jomu, un šo pētījumu turpināšana citās augstskolās būs ļoti apgrūtināta vai pat neiespējama.

Šajā gadījumā gan topošajiem, gan esošajiem studentiem ir valstij jāuzdod jautājumi, kādas ir valsts un izglītības nozares prioritātes? Pirmkārt, valstij ir skaidri un gaiši jāpasaka, vai tai ir nepieciešami un nākotnē būs nepieciešami iekšlietu sistēmas darbinieki ar augstāko izglītību, un, ja atbilde ir apstiprinoša, tad ir skaidrs, ka šāda veida civilās drošības un aizsardzības programmas likvidēt pavisam nedrīkst. Otrkārt, saskaņā ar Boloņas procesu, ja students ir uzsācis studijas kādā pirmā līmeņa augstākās izglītības programmā, ir nepieciešams nodrošināt studentam iespējas turpināt studijas arī augstākos studiju līmeņos. Šādas iespējas nepastāvēšana var graut topošo studentu motivāciju kļūt par iekšlietu sistēmas darbiniekiem. Nav nepieciešams uzņemt studējošos šajās programmās katru gadu, ja valsts pieprasījums pēc šāda veida speciālistiem nav tik liels, tomēr pilnībā likvidēt šādas programmas nedrīkst. Neskatoties uz to, ka LSA uzskata, ka ir nepieciešams nodrošināt iespēju apgūt civilās drošības un aizsardzības studiju programmas Latvijā, ir saprotams arī tas, ka Latvijas Policijas akadēmijai ir steidzami jāsāk organizēt darbu efektīvāk.

Kas attiecas uz Latvijas Policijas akadēmijas pāriešanu Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā, LSA kopumā atbalsta šādu iespēju, tomēr Iekšlietu ministrijai joprojām būtu jānodrošina finansējums LPoA akadēmiskā personāla un studentu samaksai par speciālajām dienesta pakāpēm, jo no IZM budžeta šobrīd segt šos izdevumus nebūtu iespējams.

LSA neizprot arī IeM vēlmi panākt finansējuma ietaupījumu, panākot augstskolas likvidāciju, kurā realizē unikālas studiju programmas, tajā pašā laikā neplānojot nekādas reformas attiecībā uz sadrumstaloto koledžu tīklu, kur efektīvas reformas un koledžu tīkla sakārtošana varētu nākt par labu kā valstij, tā studentiem. Latvijas Studentu apvienība uzskata, ka valdībai ir jāpieņem pārdomāts lēmums, un nav jācenšas lāpīt caurumus budžetā veidā, kas ilgtermiņā nodarīs milzīgu kaitējumu izglītības nozarei.

Lasīt tālāk...

Vārds:
Komentārs:
  Vārds pārbaudei. Pieļaujami tikai mazie burti bez atstarpēm.
Vārda pārbaude: