Dokuments izmers # lejupladets
19.05.2010 Pozīcija par kredītu galvotāju loka paplašināšanu MK noteikumos Nr.220 206.12 KB 353 Lejupladet
13.06.2009 Studējošā statusa augstākās izglītības ārējā kvalitātes nodrošināšanā 230.50 KB 284 Lejupladet
04.04..2009 Studentu pozīcija par stipendijām(grozījumiem MK 740) 100.32 KB 263 Lejupladet
07.03.2009 Augstākās izglītības iestāžu un programmu ranžēšana Latvijas Augstākās izglītības telpā 148.54 KB 267 Lejupladet
06.12.2008 Studējošo mobilitāte valsts ietvaros - studējošo brīvība "Kursē brīvi" 99.26 KB 294 Lejupladet

< atgriezties