LSA gūst Eiropas atbalstu cīņai pret finansējuma samazināšanu augstākajai izglītībai
Autors - Jurita Krūma   
Ceturtdiena, 25 Novembris 2010 11:51

bm59_1No 1. līdz 6. novembrim Telavivā noritēja kārtējā Eiropas Studentu apvienības (ESU) biedru tikšanās, kurā Latviju Studentu apvienību (LSA) pārstāvēja divi delegāti. Tikšanās ietvaros Eiropas studenti pauduši atbalstu LSA, kas iebilst pret valdības un Pasaules Bankas ierosinājumiem samazināt finansējumu augstākajai izglītībai.

59. ESU biedru tikšanās aizvadīta Izraēlas galvaspilsētā Telavivā, kur Latvijas studentu viedokli pārstāvēja LSA Starptautiskā virziena vadītāja Anna Cīrule un Sociālā virziena vadītājs Antons Fedorenko. Kā būtiskākā darba kārtības daļa tika apstiprināta ESU nostāja par atbalstu LSA cīņai pret finansējuma samazinājumu augstākajai izglītībai. Stabila finansējuma pieejamība kā izglītības prioritāte iekļauta arī ESU 2011. gada darbības plānā. Jau šī gada oktobrī ESU uzsākusi projektu „Studentu nākotnes finansēšana" („Financing the Students' Future"), kura ietvaros tiks salīdzinātas studentu kredītnodrošinājuma sistēmas Eiropā un veikta veiksmīgas pieredzes apmaiņa.

LSA kopā ar citām apvienībām iesniedza priekšlikumu, ka ESU biedriem jāiesniedz darbības gada pārskati, lai būtu iespējams precīzi veikt biedru naudas aprēķinus, taču priekšlikums tika noraidīts. Ik gadu aktuāls ir biedru sapulces delegātu dzimuma kvotu jautājums, nosakot līdzsvaru pārstāvju skaitā no abām dzimuma kategorijām. LSA paudusi atbalstu kvotu atcelšanai, taču jautājuma izskatīšana pārcelta uz nākamo biedru sapulci Tallinā 2011. gada pavasarī, jo līdz šim netika veikti pietiekami izpētes darbi.

„Nepieciešams pastiprināti veicināt pieredzes apmaiņu ar institūcijām, kas pārstāv Eiropas studentu intereses, vairāk jāinformē studenti par to, kas notiek ne tikai savā valstī, bet Eiropā kopumā," pēc tikšanās secināja A.Cīrule. ESU arīdzan uzsvēra nepieciešamību caurskatīt Boloņas procesa virzību ES ietvaros, jo nav iespējams ieviest jauninājumus, kamēr nav īstenoti procesa pamatnosacījumi.

ESU biedru sapulcē, ko organizē divas reizes gadā, piedalījās Eiropas Savienības (ES) valstu nacionālās studentu pašpārvaldes kā ESU biedri, asociēto biedru pārstāvji, ESU valde, darbu grupu locekļi u.c. Savukārt lekciju un diskusiju norisei tikai pieaicināti viesi gan no Izraēlas, gan Eiropas Savienības institūcijām.

Lasīt tālāk...

Vārds:
Komentārs:
  Vārds pārbaudei. Pieļaujami tikai mazie burti bez atstarpēm.
Vārda pārbaude: