Stipendiju likvidēšana draud ar studentu aizbraukšanu uz ārzemēm
Autors - Anete Enikova   
Ceturtdiena, 11 Jūnijs 2009 20:51

lsaLatvijas Studentu apvienība (LSA) ir neizpratnē par Finanšu ministrijas ierosinātajiem grozījumiem valsts budžetam, kas paredz ietaupīt vairāk nekā 1,5 miljonus izdevumiem studentu stipendijām un transporta izdevumu kompensācijām. Šāds paziņojums ir negaidīts, nav iepriekš apspriests ar sociālajiem partneriem un norāda uz to, ka valdībai nav plāna kā izvest valsti no krīzes, un tādēļ tā mēģina ietaupīt uz tām sabiedrības grupām, kuras patiesībā ir viss neaizsargātākās.

Īpaši neloģisks šāds ierosinājums ir tādēļ, ka 2009. gada 2. jūnijā Ministru kabinets izdarīja grozījumus noteikumos par stipendijām, nosakot, ka galvenais kritērijs no valsts budžeta maksāto stipendiju saņemšanai vairs nebūs sekmes un zinātniskās darbības rezultāti, bet gan sociālie apstākļi. MK noteikumi tika grozīti, lai paplašinātu augstākās izglītības iegūšanas iespējas, tajā skaitā cilvēkiem no sociāli mazāk aizsargātām grupām. Jaunie noteikumi paredz, ka izskatot stipendiju pieteikumus, priekšroka tiek dota invalīdam, bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam, kā arī studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, studējošajam no ģimenes, kurā audzina trīs vai vairāk bērnu, studējošajam, kura ģimenē ir bērni.

Mēģinājums ietaupīt uz stipendiju rēķina nozīmē to, ka visvairāk cietīs tieši tie studenti, kuri jau atrodas sociāli nelabvēlīgos apstākļos. Pastāv liels risks, ka šiem studentiem nāksies pamest studijas,Latvijā, jo viņi nespēs nodrošināt līdzekļus, par kuriem studēt. Šiem studentiem nav pieejami arī valsts galvotie kredīti, jo nav neviena, kas varētu par viņiem galvot, viņiem nav pieejams arī vecāku atbalsts un arī darbu, kuru agrāk studiju laikā varēja dabūt salīdzinoši viegli, tagad dabūt ir gandrīz vai neiespējami.

Gadījumā, kad studentam vairs nebūs valsts atbalsta stipendijas formā, studentam var nākties pamest studijas, un brīdī, kad arī pienācīgu darbu Latvijā atrast nav iespējams dosies prom, kur augstāko izglītību var iegūt ne tikai izredzētie. Arī skolēniem ar apgrūtinātiem sociāliem apstākļiem tagad sapnis par augstāko izglītību ir zudis. Protams, valdīt pār tautu, kas ir slima, jūtas nedroši un ir neizglītota vienmēr ir vieglāk.

Rodas tikai jautājums, kurš tad izvedīs Latviju no krīzes un padarīs par pārtikušu un attīstītu valsti, ja vesela paaudze esošās demogrāfiskās krīzes apstākļos būs izbraukusi no Latvijas. Skolēni un studenti neizvēlas studijas vai darbu ārvalstīs, jo Latvijā ir ekonomiskā krīze - viņi izdara šādu izvēli, jo tāda valdības attieksme vairs nav izturama.

 

Komentāri (2)
2 Otrdiena, 25 Augusts 2009 11:51
Anna Dusmīgā
Valdība ir pazaudējusi pēdējo gabaliņu no savām smadzenēm. Vai vēl ir iespēja normāliem cilvēkiem ietekmēt uz "gudrās" valdības lēmumiem?
1 Otrdiena, 16 Jūnijs 2009 23:02
Reinis Točelovskis
Nu protams. Eiropas Savienības ekonomikas stabilizācijas plāns paredz samazināt nodokļus un palielināt sociālās garantijas, bet mums viss otrādi..

Lasīt tālāk...

Vārds:
Komentārs:
  Vārds pārbaudei. Pieļaujami tikai mazie burti bez atstarpēm.
Vārda pārbaude: