LU SP Tiek ievēlēta jauna valde
Autors - Ainārs Lējējs   
Pirmdiena, 26 Janvāris 2009 09:39

lusp_logoLatvijas Universitātes (LU) Studentu padomes 2009.gada 19.janvāra sēdē ievēlēja jaunu Valdi. Par LU Studentu padomes priekšsēdētāja biedru ievēlēja Ilzi Stundiņu, par Ārlietu komisijas vadītāju ievēlēja Gati Freimani. Kultūras un sporta komisijas vadītājas amatā apstiprināja Zani Ozolu, par Izglītības komisijas vadītāju ievēlēja Māru Stabulnieci, par Informācijas un sabiedrisko attiecību komisijas vadītāju ievēlēja Aināru Leijēju.

LU Studentu padomes Valde priekšsēdētāja Krista Avota vadībā ir jau uzsākusi aktīvu darbību. Ir izvirzītas 2009.gada LU Studentu padomes prioritātes - izglītības un sociālā joma. Galvenā uzmanība tiks veltīta jautājumiem, kas saistīti ar izglītības kvalitāti un tās uzlabošanu, studentu dzīvi LU dienesta viesnīcās un sociālo atbalstu maznodrošinātajiem studentiem.

Turpmāk LU Studentu padome īpašu uzmanību pievērsīs sadarbībai ar fakultāšu Studējošo pašpārvaldēm, veicinot aktīvāku komunikāciju starp tām un Studentu padomi. Kultūras jomā 2009.gada lielākais izaicinājums būs saglabāt tādus tradicionālos pasākumus kā "Aristotelis", "LU dārzs" un citus, neskatoties uz finanšu resursu samazinājumu.

Plānots ieviest arī jaunus risinājumus, kā informēt studentus par svarīgām aktualitātēm. Ārlietu jomā svarīgākais uzdevums būs palīdzēt ārvalstu studentiem adaptēties dzīvei Latvija, kā arī veicināt LU Studentu padomes sadarbību un pieredzes apmaiņu ar ārvalstu universitāšu Studējošo pašpārvaldēm.

LU Studentu padome ir organizācija, kas pārstāv Latvijas Universitātes studējošo intereses un kurā darbojas fakultāšu studējošo pašpārvalžu deleģēti 35 biedri


Lasīt tālāk...

Vārds:
Komentārs:
  Vārds pārbaudei. Pieļaujami tikai mazie burti bez atstarpēm.
Vārda pārbaude: