Piedalies konkursā un gūsti pieredzi brīvprātīgajā darbā!
Autors - Diāna Sīmansone   
Piektdiena, 07 Septembris 2012 14:58
konkurss_brivpratigais2012Izglītības un zinātnes ministrija aicina visus Latvijas jauniešus vecumā no 13 – 25 sadarbībā ar savu pašvaldību, kādu nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru veikt brīvprātīgo darbu un piedalīties konkursā „Brīvprātīgais 2012”. Tā mērķis ir veicināt jauniešu interesi par brīvprātīgo darbu un sekmēt jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgo darba veikšanā.
m
Diāna Sīmansone, Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un jaunatnes departamenta direktora vietniece jaunatnes politikas jomā: „Mēdz teikt, ka labāk vienreiz piedzīvot nekā desmitreiz dzirdēt. Tāpē aicinām jauniešus praktiski paveikt kādu labu darbu kā brīvprātīgajiem, lai viņi paši varētu pārliecināties par ieguvumiem, iespējām, gandarījumu un pieredzi kādu sniedz brīvprātīgo darbs.”
m
Lai piedalītos konkursā, jauniešiem jāizveido komanda no 6 – 10 cilvēkiem. Dalībnieki var pārstāvēt vienu vai vairākas klases, skolu, jauniešu centru, nevalstisko organizāciju, pašvaldību vai vienkārši draugu, domubiedru grupu. Brīvprātīgo komandām jāveic jebkura veida brīvprātīgo darbu Latvijā. Tas var būt dažu stundu, vienas vai vairāku dienu pasākums, vairāku nedēļu vai mēnešu darbs. Darbu var veikt klātienē vai neklātienē – kā e-brīvprātīgo darbu. Obligāts nosacījums dalībai konkursā ir, veicot brīvprātīgo darbu, sadarboties ar pašvaldību, valsts iestādi, jaunatnes iniciatīvu, interešu centriem vai kādu nevalstisku organizāciju, noskaidrojot to vajadzības un vēlmes un atbilstoši saskaņojot veicamo brīvprātīgo darbu. Var pieteikt gan jau šogad iepriekš veiktu brīvprātīgo darbu, gan arī paspēt vēl to izdarīt līdz š.g. 14. novembrim.
m
Konkursa darbi jāiesniedz līdz 2012. gada 16. novembrim. Konkursa dalībniekiem jāiesniedz konkursa darbs, kas sastāv no komandas brīvprātīgā darba apraksta un veiktā brīvprātīgā darba foto, video, audio, PowerPoint vai cita formāta prezentācijas.
m
Konkursa uzvarētāji tiks noteikti trīs nominācijās:
  • Ietekmīgākie brīvprātīgie 2012 - par brīvprātīgo darbu, kas radījis visnozīmīgākās pārmaiņas kāda cilvēka, organizācijas, pašu brīvprātīgo, kopienas dzīvē;
  • Brīvprātīgo tīkls 2012 - par izcilāko, plašāko sadarbību brīvprātīgo darba veikšanā;
  • Brīvprātīgo magnēts 2012 – par brīvprātīgo darba prestiža celšanu, tā publicitāti, citu iesaistīšanu un motivēšanu.
Par īpašiem nopelniem brīvprātīgo darba veicināšanā un atbalstīšanā, tiks piešķirta arī balva „Brīvprātīgo balsts 2012”. Šīs nominācijas uzvarētāji tiks noteikti pēc brīvprātīgo darba komandu ieteikumiem. Balvu iegūs cilvēks, kas sniedzis visnozīmīgāko atbalstu kādai no konkursa komandām.
m
Labāko konkursa darbu dalībnieki katrā nominācijā tiks nosaukti katrā no plānošanas reģioniem: Zemgale, Kurzeme, Latgale, Vidzeme un Rīgas plānošanas reģions. Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti 2012. gada 5.decembrī svinīgā pasākumā Starptautiskajā Brīvprātīgo dienā Rīgā.
m
Konkursa nolikumu meklē ŠEIT.
Pieteikuma forma atrodama ŠEIT.

Lasīt tālāk...

Vārds:
Komentārs:
  Vārds pārbaudei. Pieļaujami tikai mazie burti bez atstarpēm.
Vārda pārbaude: