Prasības un kritēriji studentu-novērotāju izvēlei
Autors - Inga Saknīte   
Piektdiena, 30 Oktobris 2009 13:49

Tā kā katrai vizītei augstākās izglītības institūcijā ir iespēja deleģēt tikai vienu studentu-novērotāju (un vienu viņa palīgu - mācekli), tad ir konkrētas prasības, kuras Tev jāizpilda, ja esi nolēmis pieteikties.

Prasības LSA studentam-novērotājam:

 • Jābūt studenta statusam;
 • Nedrīkst būt akadēmisko parādu;
 • Nedrīkst pieteikties tādas augstākās izglītības institūcijas vai studiju programmas novērtēšanai, kuru īsteno augstākās izglītības institūcija, kurā students studē;
 • Nedrīkst būt personīgi ieinteresēts novērtējuma rezultātā un nedrīkst atrasties interešu konflikta stāvoklī;
 • Drīkst piedalīties tāda līmeņa (1. līmeņa, bakalaura, maģistra, doktora) studiju programmu novērtēšanā, kas ir tāda paša vai zemāka līmeņa, nekā tā, kurā students studē šobrīd vai kuru ir pabeidzis;
 • Jābūt ļoti labām latviešu valodas zināšanām.

 

Lai no vairākiem pieteikumiem izvēlētos vienu, LSA ir noteikusi kritērijus studentu-novērotāju izvēlē. LSA uzsver, ka šie kritēriji nav obligāti jāizpilda, bet konkursa uz vienu vietu gadījumā tie tiks izmantoti, lai izvēlētos vienu no kandidātiem. Jāpiezīmē, ka šo informāciju LSA par novērotāju var uzzināt vienīgi no CV.

Kritēriji LSA studenta-novērotāja izvēlē:

 • Studiju līmenis (1. līmeņa, bakalaura, maģistra, doktora) un iepriekšējā izglītība;
 • Studiju nozares atbilstība konkrētai studiju programmai, kuras novērtēšanā vēlas piedalīties;
 • Darba pieredze nozarē;
 • Zināšanas par kvalitātes vadību, kvalitātes novērtēšanu;
 • Pieredze Studentu pašpārvaldē, Latvijas Studentu apvienībā u.c. organizācijās;
 • Svešvalodu zināšanas (angļu un krievu valoda).