Novērtējamās programmas
Otrdiena, 20 Janvāris 2009 13:08


Augstskola

Studiju programma

Iespējamie vizītes datumi

Pieteikšanās termiņš


NJK 1. līm. PSP Kuģa vadītājs
03.01.2013. Pieteikties

 

Saīsinājumu atšifrējumi

Programmu līmeņi
BSP
bakalaura studiju programma
DSP
doktora studiju programma
MSP maģistra studiju programma
PSP profesionālā studiju programma
PBSP profesionālā baklaura studiju programma
PMSP profesionālā maģistra studiju programma
Augstskolas
BA
Banku augstskola
BAT Biznesa augstskola Turība
BSA Baltijas Starptautiskā akadēmija
BPMA Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola
DU Daugavpils Universitāte
EKA Ekonomikas un kultūras augstskola
ISMA Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
JVLMA Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
LKrA Latvijas Kristīgā akadēmija
LJA Latvijas Jūras akadēmija
LKA Latvijas Kultūras akadēmija
LLU Latvijas lauksaimniecības universitāte
LMA Latvijas Mākslas akadēmija
LSPA Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
LiepU Liepājas Universitāte
LU Latvijas Universitāte
LNAA Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
RAI Rīgas Aeronavigācijas institūts
RA Rēzeknes Augstskola
REA Rīgas Ekonomikas augstskola
RJA Rīgas Juridiskā augstskola
RISEBA Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola
RPIVA Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
RSU Rīgas Stradiņa universitāte
RTU Rīgas Tehniskā universitāte
SPPA Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola
STA Sociālo tehnoloģiju augstskola
TSI Transporta un sakaru institūts
VeA Ventspils Augstskola
ViA Vidzemes augstskola

 

Koledžas

AK Alberta koledža
JK Juridiskā koledža
GFK Grāmatvedības un finanšu koledža
BVK Biznesa vadības koledža
SIVA Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledža
DMK Daugavpils Medicīnas koledža
JAK Jēkabpils Agrobiznesa koledža
KVK Kristīgās vadības koledža
LKK Latvijas Kultūras koledža
LJK Liepājas Jūrniecības koledža
LMK Liepājas Medicīnas koledža
MK Malnavas koledža
OMTK Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža
PSVSAK Paula Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes koledža
RCK Rīgas Celtniecības koledža
RMK Rīgas Medicīnas koledža
RTK Rīgas Tehniskā koledža
RUK Rīgas Uzņēmējdarbības koledža
SKMK Sarkanā Krusta medicīnas koledža
UCAK Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža
VRK Valsts robežsardzes koledža
R1MK Rīgas 1. Medicīnas koledža
KVK Kristīgās vadības koledža
LBK Latvijas Biznesa koledža
KIK Karjeras izaugsmes koledža
KK Kosmetoloģijas koledža
VPK

Valsts policijas koledža

NJK Novikontas Jūras koledža