RSU SP ievēlēta jaunā sasaukuma valde
Autors - Daniela Sirovatska   
Trešdiena, 07 Decembris 2011 17:28

dscf1666_640x436

Otrdien. 7.decembrī RSU SP jaunievēlētās Padomes biedri ievēlēja jauno Valdi: priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un 7 virzienu vadītājus.

RSU SP jaunais priekšsēdētājs Jānis Vētra, RSU Medicīnas fakultātes 2.kursa students, savā uzrunā par prioritātēm izvirzīja SP vīzijas īstenošanu, misiju, sasniedzamos mērķus un sagaidāmos rezultātus nākotnē, kā arī aprakstīja galvenās prioritātes paša un SP 2012. gada darbā.  Jautāts, ar kādām organizācijām ir plānota sadarbība, viņš atbild, ka LSA, LaMSA, SZB u.c., kā arī jāturpina iesāktā sadarbība ar citām pašpārvaldēm. Uz Priekšsēdētāja amatu kandidēja arī Andrejs Mundeciems, MF 2.kursa students, kuram jau ir bakalaurs Fizioterapijas specialitātē.

2011./2012. Gada RSU SP Valdes sastāvs:

Priekšsēdētājs - Jānis Vētra

Priekšsēdētāja vietniece - Lelde Čukure

Akadēmiskā virziena vadītājs - Ansis Drubiņš

Ārējās komunikācijas virziena vadītāja - Alise Krauja

Kultūras virziena vadītāja - Elīna Ansaberga

Mārketinga virziena vadītājs - Kristaps Nogobods

Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja - Daniela Sirovatska

Sociālā virziena vadītāja - Dace Plotka

Sporta virziena vadītājs - Pāvels Zagrebins

RSU SP veidojusies, lai aizstāvētu un pārstāvētu studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kulturālās dzīves jautājumos RSU un citās valsts institūcijās. RSU SP pārstāv studentus RSU Satversmes sapulcē, Senātā, fakultāšu Domēs, Kredītu piešķiršanas komisijā, Stipendiju piešķiršanas komisijā, studiju Bibliotēkas padomē, Muzeja padomē.

 

Lasīt tālāk...

Vārds:
Komentārs:
  Vārds pārbaudei. Pieļaujami tikai mazie burti bez atstarpēm.
Vārda pārbaude: