RSU studenti: valsts augstskolu apvienošana vienā būtu pārāk radikāls solis
Autors - Ilze Bertāne   
Pirmdiena, 14 Septembris 2009 09:41

rsusp_logo-1Rīgas Stradiņa universitātes studenti iebilst pret vienas universitātes ideju, uzsverot, ka konkurence daudz vairāk motivē universitātes attīstīties un pilnveidoties, nekā monopolstāvoklis.
Ceturtdien vēlu vakarā masu medijos nonāca Augstākās Izglītības padomes priekšsēdētāja, Jāņa Vētras atklātā vēstule ministru prezidentam Valdim Dombrovskim ar aicinājumu veikt augstākās izglītības reformu, izveidojot vienu Latvijas Universitāti.
RSU Studējošo pašpārvalde (RSU SP) piekrīt, ka reforma valsts augstākajā izglītībā ir nepieciešama, sākot ar rūpīgu administratīvo auditu katrā augstskolā individuāli un proporcionālu valsts finansēto budžeta vietu sadalījumu, tomēr visu valsts augstskolu apvienošana vienā būtu pārāk radikāls un pārspīlēts solis. Konkurence daudz vairāk motivē pašas univesitātes attīstīties un pilnveidoties, nekā monopolstāvoklis.
Izveidota viena liela Latvijas Universitāte būtu vēl neelastīgāka pret jaunākajām tendencēm profesionālajā un akadēmiskajā laukā un darba tirgū, nekā tas jau šobrīd ir dažās LU studiju programmās. Pastāvot konkurencei augstākajā izglītībā, tiek nodrošināta nepārtraukta tās kvalitātes līmeņa uzraudzīšana.

„Katrs Rīgas Stradiņa universitātes students, uzsākot studijas, apzināti izvēlējās šo valsts augstskolu, jo novērtēja tās piedāvātās izglītibas kvalitāti. RSU savas pastāvēšanas laikā ir pierādījusi sevi kā stabila izglītības iestāde ar savu identitāti un principiem. RSU studentus ciena un apbrīno, jo viņi visā studiju procesa laikā izpilda augstas prasības pret sevi un studiju programmu, jau sākot ar uzņemšanas konkursu, rakstu darbu apjomu, eksāmenu atstrādes sistēmu u.c., kas disciplinē un nodrošina kvalitatīvu zināšanu apguves procesu" uzsvēra RSU SP priekšsēdētāja Sindija Podaviļņika.

Studenti izteica bažas, ka pavirši pievienojot RSU un citas valsts augstākās izglītības iestādes LU, amatpersonas vēlas ietaupīt uz studentu rēķina, nerēķinoties ar viņu tiesībām salīdzināt alternatīvas un izvēlēties augstāko izglītības iestādi pēc jebkādiem sevis izvēlētiem kritērijiem - studiju programmas, studiju ilguma, reputācijas, akadēmiskais personāls, absolventu un darba devēju atsauksmēm, kā arī atrašanās vietas un studiju maksas, kas dažādās augstskolās līdzīgās studiju programmās atšķiras.

LU struktūra ar pārlieku lielo sadrumstalotību nav pierādījusi sevi kā efektīgu administratīvajā jomā, lai piemērotu to kā paraugu visu valsts augstskolu apvienošanai šādā vienotā sistēmā. Kā skaidroja bijusī RSU SP Akadēmiskā virziena sociālajās zinātnēs vadītāja Laura Miltiņa, LU un RSU ir pārāk atšķirīgas augstskolas, lai tās varētu apvienot, neatgriezeniski nezaudējot tās līdzšinējās kvalitātes, kuras radījis RSU akadēmiskais personāls, izstrādājot daudzpusīgas un konkurētspējīgas un studiju programmas. Lai gan abas universitātēs piedāvā izglītību veselības aprūpes un sociālo zinātņu nozarē, ir milzīgas atšķirības prasību, studiju formas un vienaikus apmācāmo studentu skaita ziņā.

RSU Sociālajās zinātnēs īsteno moduļu sistēmas apmācību, kuru ir atzinuši par progresīvu gan studenti, gan pasniedzēji un vieslektori, un tā ievērojami atšķiras no LU sesiju sistēmas. Atšķirības ir kursu prasībās, studentu izstrādāto projektu un rakstu darbu apjomā, lekciju un semināru norisē un dalībnieku skaitā. Rezultātā, apvienojot šīs sistēmas, nāktos izstrādāt jaunus standartus, akreditēšanas, kredītpunktu un kursu samērošana, ņemot vērā, ka dažās augstskolās atšķirās mācību ilgums gados programmā ar vienādu kredītpunktu skaitu u.c. Tas nozīmētu, ka daļai akadēmiskā personāla būtu jāaiziet, palielinātos studentu skaits uz 1 pasniedzēju,turpretīm samazinātos kvalitatīvo kontaktstundu, konsultāciju skaits uz 1 studentu, kas iespaidotu mācību, kursa un diplomdarbu kvalitāti. Tā rezultātā vispirms cietīs studenti, pasliktinoties sekmēm un zināšanu līmenim, tad darba devēji, kuriem nebūs profesijas standarta prasībām atbilstoši sagatavoti speciālisti un visbeidzot - visa sabiedrība un darba tirgus nākotnes perspektīvā. Izglītība ir investīcija personībā, un tai ir jābūt konkurētspējīgai.

Rīgas Stradiņa universitāte ir universitātes tipa augstskola kopš 1998. gada aprīļa, veidota uz Latvijas Medicīnas akadēmijas, agrākā Rīgas Medicīnas institūta, kas dibināts 1950. gadā, bāzes. RSU nodrošina studijas sociālajās zinātnēs, dabas zinātnēs un veselības aprūpes nozarē.
RSU Studējošo pašpārvalde ir 1993. gadā dibināta studentu organizācija, kurā darbojas RSU Medicīnas profila un Sociālo zinātņu fakultāšu studenti, pārstāvot studējošo intereses augstskolā un ārpus tās.

 

Informāciju sagatavoja:
Maruta Skudra
Rīgas Stradiņa universitātes
Studējošo pašpārvaldes sabiedrisko attiecību virziena vadītāja v.i.
mob.tel. 26333751
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
www.rsusp.lv

 

Lasīt tālāk...

Vārds:
Komentārs:
  Vārds pārbaudei. Pieļaujami tikai mazie burti bez atstarpēm.
Vārda pārbaude: