Saites
Trešdiena, 22 Oktobris 2008 19:35

Nacionālā izglītības iespēju datu bāze - Nacionālā izglītības iespēju datubāze apkopo Latvijas izglītības iestāžu piedāvātās izglītības iespējas.Datubāzē atrodamas profesionālās vidējās izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu un koledžu pieaugušo izglītības piedāvājums. Regulāri tiek papildināts pieaugušo izglītības iestāžu programmu klāsts.
Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (AIKNC) - AIKNC nodarbojas ar Latvijas augstskolu, koledžu un to studiju programmu akreditācijas organizēšanu. Mājaslapā pieejamajā datubāzē atrodama informācija par Latvijas augstskolu augstskolu, koledžu un to studiju programmu akreditācijas statusu kā arī par studiju programmu licencēm. Pieejami arī akreditācijas novērtēšanas komisiju ziņojumi.
LR Izglītības un zinātnes ministrija - ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības, zinātnes un sporta nozarē, kā arī jaunatnes un valsts valodas politikas jomā.

Eiropas Studentu apvienība - Eiropas Studentu apvienība ir jumta organizācija 47.nacionālām studentu apvienībām no 36. Eiropas valstīm, kas kopā pārstāv ap 10 miljoniem studentu. Eiropas Studentu apvienības mērķis ir pārstāvēt studentu akadēmiskās, kultūras, sociālās un ekonomiskās intereses Eiropas līmenī.
Jaunatneslietas.lv - Bērnu un ģimenes lietu ministrija ir izstrādājusi informatīvu portālu jauniešiem. Tas ir informatīvs portāls, kurā ikvienam tiek dota iespēja izlasīt un izteikt savu viedokli par svarīgām jaunatnes politikas tēmām un aktualitātēm vienkopus, kā arī uzdot jautājumus jaunatnes lietu speciālistiem.Iespējamā misija:
Iespējamā misija - nacionāla mēroga ierosme, kura pastāv, lai nostiprinātu izglītību kā vērtību Latvijā, palīdzot talantīgiem augstskolu absolventiem kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem un nākotnes līderiem.

Prakse.lv - Jauniešu karjeras portāls Prakse.lv ir jauniešu karjeras iespēju platforma, vieta kur jaunieši var atrast pirmās darba un prakses iespējas, bet uzņēmējiem topošos darbiniekus. Informācija par darba un karjeras iespējām jauniem, mērķtiecīgiem un zināt gribošiem jauniešiem.


Latvijas Jaunatnes Padome
– vieta, kur regulāri tiek publicēta informācija par Latvijas jauniešu nevalstisko organizāciju pasākumiem un aktivitātēm, iespējām piedalīties projektos un konkursos, iegūt stipendijas vai vienkārši labi pavadīt brīvo laiku. Mājaslapā ir atrodami arī dažādi pētījumi (piemēram, par neformālo izglītību) kā arī dokumenti, kas saistīti ar jaunatne likumu un jaunatnes politiku Latvijā.

Valsts izglītības attīstības aģentūra - ES struktūrfondi izglītībā un zinātnē, ES Mūžizglītības programma (Comenius - vispārējai izglītībai, Erasmus - augstākajai izglītībai, Leonardo da Vinci - arodizglītībai un Grundtvig - pieaugušo izglītībai), Erasmus Mundus, Nordplus u.c. starptautisku izglītības programmu īstenošana Latvijā.