Senatori sarosās - Senatoru seminārs 2008 tuvojās
Sestdiena, 25 Oktobris 2008 11:11

ss-07-3Šī gada 8. - 9. novembrī Latvijas Studentu apvienība rīko Senatoru semināru augstskolu esošajiem un topošajiem senatoriem - tiem, kas studē un kam rūp izglītības lēmumu pieņemšana fakultātē, augstskolā, valstī un ārpus tās robežām. Atkalredzēšanās pieredzējušākajiem un iepazīšanās diena jaunpienācējiem, tiem, kas ir ieinteresēti uzzināt, piedalīties, darīt un ietekmēt.

Nozīmīga Senatoru semināra daļa ir zināšanu gūšana un papildināšana par augstskolas senāta darbību, senatoru tiesībām un pienākumiem, jautājumu saskaņošanu un ierosināšanu senātā un studentu – senatoru sadarbību ar studējošo pašpārvaldēm. Šogad būs iespēja uzzināt par studentu viedokļa lobēšanu augstskolu senātos, atšķirībām starp valsts un privāto augtskolu senātiem un senatora statusu sabiedrībā „valsts amatperosna”.

Šogad studenti varēs gūt skatījumu uz Senātu gan no valsts augstskolas rektora, gan privātās augstskolas rektora skatu punkta, iegūt zināšanas par lobēšanu, kā arī pielietot lekcijā iegūtās zināšanas praksē, uzzināt par to, kā uzvesties Senātā. Protams, neizpaliks arī Senāta sēdes izspēle, kurā šoreiz studenti cīnīsies par ļoti aktuālu jautājumu Studentu pašpārvaldēm – finansējumu 1/200 daļas apmērā no augstskolas budžeta.ss-07

“Senatoru seminārs jau kopš 2002. gada ir kļuvis par tradīciju – senatoriem sanākt kopā, gūt pieredzi, mācīties no lektoriem un vienam no otra. Galvenokārt tas ir nepieciešams, lai jaunie un nedaudz pieredzējušie senatori saprastu, kas tad īsti ir Senāts un kā studentam pilnvērtīgi darboties, lai no tā labumu gūtu gan augstkolas studenti, gan pati augstskola, tomēr prieks Senatoru seminārā redzēt arī jau pieredzējušus senatorus, kuri vienmēr gatavi iemācīties ko jaunu un dalīties savā pieredzē ar citiem, “ uzsver LSA Akadēmiskā virziena vadītāja Inga Saknīte, kas šogad ir uzņemusies arī nozīmīgo šī projekta vadītājas lomu.

Pirmais Senatoru seminārs notika 2002. gadā un tika izstrādāts kā tā brīža LSA Akadēmiskā virziena vadītājas un nākamās LSA prezidentes Kristīnes Antes projekts. Tiesa, šogad tiek lauzta tradīcija, ka semināra norises vieta ir Ventspils, tomēr tas vēsta tikai par pozitīvām un kvalitatīvām pārmaiņām.

Lasīt tālāk...

Vārds:
Komentārs:
  Vārds pārbaudei. Pieļaujami tikai mazie burti bez atstarpēm.
Vārda pārbaude: