SkeptiCafe aicina uz paneļdiskusiju par zinātnes komunikāciju Latvijā
Autors - Anete Enikova   
Ceturtdiena, 23 Augusts 2012 14:36
skc-fotoVai pastāv zinātnes sabiedriskās attiecības? Vai sabiedriskie mediji Latvijā pietiekoši atspoguļo zinātnes norises? Kas būtu nepieciešams veiksmīgākai zinātnieku un žurnālistu sadarbībai? Ko mediji dara un vēl varētu darīt, lai palīdzētu attīstīt kritisko un zinātnisko domāšanu sabiedrībā?
m
Šī gada 29. augustā plkst. 19.00 biedrība Par skeptisku, kritisku un racionālu domāšanu "42" organizē paneļdiskusiju par zinātnes komunikācijas attīstību Latvijā, lai meklētu atbildes uz šiem un citiem zinātnes komunikācijas jautājumiem. Diskusijas norises vieta: Latvijas 1. Rokkafejnīcā, Reiterna namā – Mārstaļu ielā 2/4.
m
„Šī paneļdiskusija būs pirmais lielais solis ceļā uz mūsu ilgtermiņa mērķi - spēcināt saikni starp akadēmisko zinātni un sabiedriskajiem medijiem Latvijā un sekmēt racionālu, empīrisku pasaules izziņu mūsu medijos,” pauž biedrības priekšsēdētājs Edgars Lapiņš.
m
Diskusijā piedalīsies Māris Zanders, žurnālists, Vents Zvaigzne, populārzinātniskā žurnāla „Ilustrētā Zinātne” galvenā redaktora vietnieks, Dr. paed. Ilgonis Vilks, Latvijas Universitātes (LU) Astronomijas institūta vadošais pētnieks, populārzinātniskā žurnāla „Terra” galvenais redaktors, Dr. biol. Inese Čakstiņa, Rīgas Klīniskās universitātes slimnīcas Šūnu transplantācijas centra biotehnoloģe, 2010.gada "Sievietēm zinātnē" stipendiāte, un žurnāla „Ir” galvenā redaktore Nellija Ločmele.
m
Uz pasākumu ir aicināti mediju pārstāvji, zinātnieki, studenti un ikviens, kam interesē mediju - zinātnes attiecības, kritiskā domāšana un viedokļu apmaiņa. Dalība diskusijā ir bez maksas un savus jautājumus būs iespējams uzdot arī ar twitter.com starpniecību. Papildu informācija par pasākumu ir pieejama SkeptiCafe mājas lapā http://skepticafe.lv/saturs/pasakumi/.
m
Biedrība “42” ir bezpeļņas organizācija, kuras mērķos ietilpst zinātniskā skepticisma attīstības sekmēšana Latvijā, lai radītu pretspēku pseidozinātnes un māņticības izplatībai sabiedrībā, tai skaitā informatīvajā telpā. Biedrība atbalsta zinātnisku izglītību, kā arī veicina kritiskās domāšanas un racionālas lēmumu pieņemšanas prasmes Latvijas sabiedrībā.
SkeptiCafe projekts ir biedrības izveidots regulārs pasākums Rīgā, kura ierastais formāts ir sabiedrībā pazīstamu akadēmiķu un zinātnieku neformālas lekcijas par tēmām, kas saistītas ar kritisko domāšanu, skepticismu, zinātni un tās popularizēšanu. Apmeklētājiem un rīkotājiem tā ir platforma, ar kuras palīdzību satikties un paplašināt savu domubiedru loku. Ierastā auditorija ir 70-100 cilvēku, un pasākums veidots pēc “Skeptics in the Pub” formāta, kas jau kopš 90-tajiem gadiem regulāri notiek daudz kur pasaulē.

Lasīt tālāk...

Vārds:
Komentārs:
  Vārds pārbaudei. Pieļaujami tikai mazie burti bez atstarpēm.
Vārda pārbaude: