Studenti klauvē pie ministrijas durvīm ar priekšlikumiem studiju un studentu dzīves kvalitātes celšanai
Autors - LSA, Anete Enikova   
Svētdiena, 02 Novembris 2008 18:09

izm29. oktobrī Latvijas Studentu apvienības (LSA) valde tikās ar Izglītības un zinātnes ministri Tatjanu Koķi, lai rosinātu studentu sociālekonomiskā atbalsta politikas attīstīšanu Latvijā un apspriestu studiju kvalitāti.

„Pilnvērtīgam studiju procesam studentam nepieciešami tādi sociālie apstākļi un nodrošinājums, lai būtu iespējams koncentrēties augstvērtīgām studijām, ne darbam. Studējošajiem, kuriem nav pieejams materiāls vecāku atbalsts, līdzekļi jāmeklē darba dzīvē, upurējot studiju kvalitāti," uzsver LSA prezidents Igors Grigorjevs.

Izglītības un zinātnes ministre un Latvijas Studentu apvienības valde vienojās par studentu sociālekonomiskā atbalsta politikas veidošanu Latvijā. Ministrijas paspārnē tiks veidota darba grupa jautājuma risināšanai. Darba grupas sastāvs tiks precizēts un tās darbība tiks uzsākta jau tuvākajā laikā. Norādāms, ka Latvijā studentu sociālekonomiskā atbalsta politika definēta fragmentāri un nav līdzvērtīga Eiropas valstu aktivitātēm," pauž I. Grigorjevs.

Tika skarts jautājums par studentu akadēmisko brīvību - studentu mobilitāti. LSA uzsvēra nepieciešamību attīstīt studentu iespējas apgūt brīvās izvēles studiju kursus citās Latvijas augstskolās. Studentu iekšējā mobilitāte ļaus studentiem piedalīties savas augstākās izglītības programmas veidošanā vēl lielākā mērā nekā līdz šim. Ministre izteica atbalstu LSA iniciatīvai un piekrita uzrunāt augstskolas šī procesa veicināšanai, ja tas būtu nepieciešams.

Tikšanās noslēgumā tika runāts par regulāras sadarbības iespējām. Ministre aicināja LSA sadarboties ar Izglītības valsts inspekciju, tika panākta vienošanās par LSA pārstāvju dalību starptautiskās konferencēs.

LSA ir gandarīta, ka tikšanās laikā panākta vienošanās par LSA un IZM ciešu sadarbību, kas veicinās studējošo pārstāvniecības organizāciju stiprināšanu un studējošo iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā.

 

Lasīt tālāk...

Vārds:
Komentārs:
  Vārds pārbaudei. Pieļaujami tikai mazie burti bez atstarpēm.
Vārda pārbaude: