Ziedo LSA
Sestdiena, 15 Oktobris 2011 19:37

2012. gadā Latvijas Studentu apvienībai ziedojuši:

Asnate Kažoka

Līga Zaķe

Ieva Baltiņa

Ilona Bauda

Edvards Ratnieks

Diāna Nagle

Elīna Dobulāne

Ēriks Blumbergs

Kaspars Sanders

Gundars Strazdiņš

Jānis Dāboliņš

2011. gadā Latvijas Studentu apvienībai ziedojuši:

Delta Tranzīts, SIA

Kirils Solovjovs

Mārtiņš Brencis

Ēriks Blumbergs

Anita Līce

Dace Grante

Dainis Jakovels

Mikus Dubickis

Fazer maiznīcas, SIA

Kaspars Sanders

Aigars Reinis

Artūrs Veide

Igors Grigorjevs

Zane Grigale-Soročina

Agnese Alksne

Dita Erna Sīle

Lāsma Mencendorfa

Jānis Ābele

Vēlaties atbalstīt Latvijas Studentu apvienību? Jums ir iespēja ziedot organizācijai vai noteiktiem tās īstenotiem projektiem, saņemot nodokļu atmaksu.

Rekvizīti ziedojuma pārskaitīšanai:

LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA BIEDRĪBA
Konts: LV37HABA000140J035437
Reģ. Nr. 40008010647
Ziedojot, lūdzu, pie maksājuma mērķa norādiet vārdu ziedojums.

Saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", privātpersonas ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, var saņemt nodokļu atlaides, jo pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas līdz 20 procentiem no apliekamā ienākuma lieluma.

Privātpersonai nodokļu atmaksas saņemšanai, aizpildot iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju, jānorāda ziedotās summas apmērs, deklarācijai jāpievieno lēmuma par sabiedriskā labuma piešķiršanu LSA kopija un apzīmogots un parakstīts bankas maksājuma uzdevums.

Uzņēmumiem saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu ienākuma nodokli", ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Šajā gadījumā ienākuma nodoklis tiek samazināts par 85 procentiem no ziedotās summas, nepārsniedzot 20 procentus no kopējās nodokļu summas.

Uzņēmumiem nodokļu atlaides saņemšanai, aizpildot uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, jānorāda ziedotās summas apmērs, deklarācijai jāpievieno lēmuma par sabiedriskā labuma piešķiršanu LSA kopija un apzīmogots un parakstīts bankas maksājuma uzdevums.

Manta vai finanšu līdzekļi, kurus nodokļa maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod sabiedriskā labuma organizācijai, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

Nodokļa atvieglojumu nepiemēro, ja pastāv vismaz viens no šiem apstākļiem:
1) ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis;
2) ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītam uzņēmumam, saistītai personai vai ziedotāja radiniekam līdz trešajai pakāpei vai laulātajam vai nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju.

 

LSA Sabiedriskā labuma organizāciju reģistrā

Lēmuma par sabiedriskā labuma piešķiršanu LSA kopija 1. lpp. 2. lpp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk...

Vārds:
Komentārs:
  Vārds pārbaudei. Pieļaujami tikai mazie burti bez atstarpēm.
Vārda pārbaude: