Ziemeļvalstu studenti par vienlīdzīgu kredītu sadali studentiem
Autors - Jurita Krūma   
Otrdiena, 19 Oktobris 2010 11:02

nordic_and_baltic_flagsStudentu kreditēšanas sistēma jāpadara studentiem labvēlīgāka – šāda pozīcija pieņemta Ziemeļvalstu studentu apvienību tikšanās (Nordiskt Ordförandemöte) ietvaros, kas noritēja no 7. līdz 10. oktobrim Rīgā. Tikšanās laikā studenti no septiņām Eiropas valstīm pārrunāja studentu sociālā atbalsta sistēmu Ziemeļeiropā.

Studentu no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas un Dānijas pulcējās Ziemeļvalstu apvienību tikšanās ietvaros, kas tradicionāli notiek divas reizes gadā jau kopš 1946. gada. Šogad tikšanās temats bija “Studentu sociālā atbalsta mehānismi krīzes apstākļos”.

Piektdien, 8. oktobrī Latvijas Universitātē (LU) noritēja atvērtā diskusija par studiju un studējošo kredītiem, stāstot, kāda ir studentu sociālā atbalsta sistēma Latvijā un Skandināvijā. Diskusijā piedalījās SEB bankas pārstāvis Iļja Nogičevs, LU rektors Mārcis Auziņš, studējošo viedokli pārstāvot - Igors Grigorjevs, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Marina Mekša un studenti.

Apvienību pārstāvji parakstīja pozīciju par vienlīdzīgu studentu kreditēšanas sistēmu. Pozīcijā skaidrots - kredītiem jāveicina augstākās izglītības pieejamība un to apjomam jābūt elastīgam pret studenta finansiālo apstākļu maiņu. Turklāt jāvērš uzmanība uz noteiktu studējošo grupām, piemēram, studentiem ar invaliditāti, veselības problēmām u.c. Piešķirtajiem kredītiem jānodrošina studentu iespēja sevi uzturēt nemeklējot darbu, kas apgrūtina studiju procesu.

Kredītu atmaksas sistēma jāsaskaņo ar studējošā ienākumiem pēc studiju beigām. Kā Lielbritānijā, kredīts ir atmaksājams tikai tad, ja studenta ienākumi ir virs valsts vidējās algas līmeņa. Pēc ilga zemu ienākumu perioda kredīta atmaksa jāatceļ vispār. Ziemeļvalstu studenti vairākkārtēji uzsver, ka tikai izglītota sabiedrība ir stabilas valsts ekonomikas pamats.

[NOM pozīcija par kredītiem lejupielādei]

Atbalsts izteikts arīdzan Igaunijas studentu apvienībai, kas iebilst pret valdības veikto noteikumu maiņu, ka vairs studiju kredīts netiek dzēsts tiem studentiem, kas pēc studiju beigām kļuvuši par nodarbinātajiem vai dibinājuši ģimeni ar vismaz vienu bērnu. Apvienības atzinušas, ka ir pārkāptas studentu tiesības uz taisnīgu, paredzamu un drošu kredītatbalsta sistēmu.

Tikšanās ietvaros sīkāk runāts par jautājumiem, kas skar studējošo stipendijas, dienesta viesnīcas un to pieejamību, transporta kompensācijas, studiju un studējošo kredītus u.c. jautājumi.

 

[NOM vēsture īsumā lejupielādei]

Lasīt tālāk...

Vārds:
Komentārs:
  Vārds pārbaudei. Pieļaujami tikai mazie burti bez atstarpēm.
Vārda pārbaude: