Žurnāls "IR" sniedzis nepatiesu informāciju par augstākās izglītības studiju programmu vērtējumiem
Autors - Augstākās izglītības padome   
Ceturtdiena, 12 Jūlijs 2012 12:44
Publikācija žurnālā "IR" Nr. 28 (2012) "Eksāmenā caurkritušie" uzskatāma par žurnāla un tās "drošo avotu" versiju par studiju programmu novērtēšanas tēmu un rada nepareizu priekšstatu  par patieso situāciju saistībā ar studiju programmu piedāvājumu, kvalitāti un ilgstspēju Latvijas augstskolās un koledžās 2012. gada jūlija mēnesī.
m
ESF projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" (turpmāk - Projekts) ekspertu sagatavotais Latvijas augstskolu un koledžu studiju programmu izvērtējums atšķiras no publicētās informācijas. Publicētie dati  ir nepatiesi, jo tie neatspoguļo precīzus ekspertu vērtējumus, tai skaitā atsevišķos gadījumos norādītie ekspertu vērtējumi par noteiktu augstskolu studiju programmām attiecināmi uz pavisam citu augstskolu studiju programmām. Bez tam, Projekta ietvaros sagatavotajos ekspertu ziņojumos netiek lietots jēdziens "programmas slēgšana", bet gan attiecīgās programmas tiek iedalītas 3. grupā kā faktoloģiski apšaubāmā grupā, kas automātiski nenozīmē programmas slēgšanu.
m
2012. gada 12. jūlijā Augstākās izglītības padome (AIP) ir saņēmusi Izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa vēstuli ar aicinājumu publiskot Projekta ietvaros iegūtos ekspertu vērtējumus.
m
Projektā noteiktos vērtējumus AIP ir noteikusi par ierobežotas pieejamības informāciju sekojošu apsvērumu dēļ:
1. Ekspertu vērtējums par 854 studiju programmām tiks izmantots studiju virzienu akreditācijas procesā, kas, saskaņā ar Augstskolu likumu, tiks uzsākts 2012. gada 1. septembrī. Šobrīd Ministru kabineta (MK) noteikumi "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi" atrodas sākotnējā izstrādes fāzē, līdz ar to augstākās izglītības institūcijām (AII) nav iespējams precīzi paust savu pozīciju attiecībā uz Projekta ekspertu sniegto vērtējumu, jo tā izmantošanas nosacījumi studiju virzienu akreditācijas procesā nav zināmi. Saskaņā ar Projekta metodiku, AII tika iepazīstinātas ar ekspertu vērtējumiem un divu nedēļu laikā sniedza savus komentārus un iebildumus. Visi ar studiju programmu novērtēšanu saistītie materiāli, kas ir AIP rīcībā, tiks nodoti par akreditāciju atbildīgajai institūcijai, kad tā tiks izveidota. Tikai šī institūcija varēs pieņemt visām ieinteresētajām pusēm saistošus lēmumus, tai skaitā par studiju virzienu akreditāciju gadījumā, ja programmas Projektā iekļautas 3. grupā.
m
2. Augstskolu un koledžu līdzdalība Projektā, saskaņā ar tā norisi regulējošiem MK 2010. gada 16. novembra noteikumiem Nr. 1058 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1. apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu, neuzliek par pienākumu AII obligāti iesaistīties Projektā. AIP ir pateicīga visām Latvijas augstskolām un koledžām par aktīvo līdzdalību Projekta īstenošanā, vienlaikus atzīmējot, ka aptuveni 190 studiju programmas vērtēšanai projekta ietvaros netika iesniegtas. Attiecīgi rezultātu publicēšana par Projektā vērtētajām studiju programmām un jo īpaši tām programmām, kas ierindotas 3. grupā, radītu nevienlīdzīgu situāciju - daudzas programmas Projekta vērtēšanai netika iesniegtas tieši tādēļ, ka AII apliecināja bažas par iespējām iegūt ļoti zemus vērtējumus. Līdz ar to ir iespējama situācija, ka Projekta ietvaros 3. grupā novērtētās programmas būtībā ir kvalitatīvākas par tām, kas vispār netika iesniegtas, bet, saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumiem, joprojām skaitās akreditētas līdz jaunā studiju virzienu akreditācijas procesa uzsākšanai.
m
3. Projektam piesaistītie eksperti studiju programmas ne tikai iedalījuši trīs grupās, bet ir snieguši arī konkrētus ieteikumus studiju programmu uzlabošanai. Ieteikumi ir nosūtīti augstskolām un koledžām, un daudzos gadījumos to vadītāji apliecinājuši interesi studiju programmu kvalitātes pilnveidošanai, balstoties uz ekspertu ieteikumiem, tai skaitā līdz šī gada septembrim. Attiecīgi sagaidāms, ka daudzās studiju programmās šī gada rudenī būs veikti uzlabojumi un to kvalitāte būs augstāka nekā šobrīd norādīts ekspertu vērtējumā, un pašreizēja rezultātu publiskošana radītu neprecīzas informācijas nopludināšanas risku.
m
Par konkrētu datumu, kad būtu lietderīgi publiskot Projekta ekspertu atzinumus AIP varēs lemt, kad būs apstiprināti MK noteikumi "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi".
Komentāri (4)
4 Trešdiena, 18 Jūlijs 2012 23:21
Mikus Dubickis
Sveicināti,
uz šo brīdi pieejamo datu nepubliskošana bija atbalstāma tādēļ, ka projekts vēl nav noslēdzies un esošā informācija nav uzskatāma par viennozīmīgiem rezultātiem. Augstākās izglītības iestādēm pēc novērtēšanas vizītēm bija iespēja sniegt savu viedokli par veikto novērtējumu, veikt uzlabojumus studiju programmas īstenošanā utt. Informācijas nepubliskošana tika atbalstīta, lai projekta norises laikā nenotiktu spekulācijas ar šo informāciju.
3 Otrdiena, 17 Jūlijs 2012 08:28
Toms
Tad studentiem vajadzētu pieprasīt oficiālo, precīzo vērtējumu publicēšanu?
2 Pirmdiena, 16 Jūlijs 2012 21:17
Pateris
Žēl par universitāšu rektoriem, kas nespēj šīs lietas saprast (pēdējais no RSU- http://ej.uz/uo4g)!

Tomam - studenti IR ieinteresēti kvalitatīvā izglītībā, kas brīva no maldināšanas un nepatiesiem apgalvojumiem!
1 Pirmdiena, 16 Jūlijs 2012 16:05
Toms
Vai LSA var paskaidrot, kādā veidā studenti ir ieinteresēti studiju programmu vērtējumu slēpšanā? Vai LSA bez atrunām pievienojas AIP viedoklim?

Lasīt tālāk...

Vārds:
Komentārs:
  Vārds pārbaudei. Pieļaujami tikai mazie burti bez atstarpēm.
Vārda pārbaude: