Currently browsing

Page 3

LSA sasniegumi 2017. gadā

2017. gadā tikuši risināti vairāki augstākajā izglītībā būtiski jautājumi. Arī Latvijas Studentu apvienība (LSA) iesaistījās izglītības politikas veidošanā, un ir gandarīta, ka …