Currently browsing

Page 4

Astoņpadsmito reizi notiek Studentu līderu forums

Latvijas augstskolu studējošo pārstāvji pulcējas Studentu līderu forumā, lai kopīgi diskutētu par augstākās izglītības politikas jautājumiem un attīstītu savas līderības spējas. Šodien, …

Atjaunota augstskolu dienesta viesnīcu karte

Jaunas dzīvesvietas meklēšana topošajam studentam var sagādāt ne mazums raižu. Daļa augstskolu saviem studējošajiem piedāvā iespēju dzīvot dienesta viesnīcā (DV), tomēr reizēm …