Currently browsing

Page 61

Īsumā par Latvijas Studentu apvienību

LSA Prezidenta galvenais pienākums ir pārstāvēt Latvijas studējošos nacionālā līmenī politikas veidošanas procesos, aizstāvot studējošo intereses, ikdienā vadot Latvijas Studentu apvienības darbību. …

Skip to content