Currently browsing

Page 78

Studenti saka nē sarūkošajam Erasmus budžetam

Eiropas Studentu apvienība (ESU) ir dziļi vīlusies, ka no sākotnējā budžeta izglītības un jaunatnes projektiem ES daudzgadu finanšu shēmā 2014-2020 sakarā ar taupības pieprasījumu, ko februārī noteikusi Eiropas Padome, varētu tikt samazināti miljardiem eiro.

LSA darbu uzsāk jaunā valde

Sestdien, 13.aprīlī Rīgas Stradiņa Universitātē (RSU) notika Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes vēlēšanas , kad LSA domnieki noteica, kuri studentu pārstāvji turpmāk rūpēsies par studentu interešu pārstāvniecību. Jaunā valde ir gatava aktīvi iesaistīties studiju programmu akreditāciju jautājuma risināšanā.

Sestdien notiks LSA Valdes vēlēšanas

13. aprīlī no plkst. 11.00 Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) notiks Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde, kurā tiks ievēlēta jaunā apvienības valde.

LSA rīkos apmācības studentiem – ekspertiem, kas piedalīsies studiju virzienu novērtēšanā

No 3. līdz 4. maijam Daugavpils Universitātē un tās studiju un pētniecības centrā “Ilgas” notiks Latvijas Studentu apvienības (LSA) organizēts Akreditāciju seminārs, kura laikā studenti – eksperti tiks izglītoti studiju kvalitātes novērtēšanas jautājumos. Semināra laikā notiks arī reāla studiju virziena novērtēšanas vizītes izspēle, kurā piedalīsies attiecīgā studiju virziena studenti, mācībspēki un darba devēju pārstāvji.