Iesaisties

Ja Tev ir brīvs laiks, ko vari veltīt ne tikai studijām, bet arī kam nozīmīgam visas studentijas labā, tad šis ir īstais brīdis, lai iesaistītos Latvijas Studentu apvienībā (LSA)! Mēs uzskatām, ka studenti vienmēr bijuši tie, kas ved valsti uz pārmaiņām. Mēs ticam – pārmaiņas sākas mūsu galvās!

Ja arī Tu domā tāpat, tad sazinies ar mums – vēlamies redzēt Tevi savā komandā! Sākotnēji vari darboties kādā no darba grupām, bet tad pakāpeniski doties augstāk pa LSA karjeras kāpnēm līdzīgi, kā to darījusi LSA valde.

Kā Tu vari iesaistīties LSA darbībā?

  1. Nāc uz LSA virzienu darba grupām! Katrā no tām tiek skatīti atšķirīgi jautājumi. Ja nevēlies iesaistīties kādā konkrētā virzienā, Tev vienmēr ir iespēja kļūt par daļu no kāda LSA projekta organizatoru komandas. Ar mūsu organizētajiem projektiem vari iepazīties sadaļā “Projekti”.
  1. Kļūsti par LSA domnieku – savas augstskolas studējošo pašpārvaldes pārstāvi LSA Domē. Par domnieku Tevi var izvirzīt tikai Tavas augstskolas studējošo pašpārvalde.
  1. Kandidē vēlēšanās un kļūsti par LSA valdes locekli! Lai nokļūtu valdē, Tev jābūt pārliecinātam par savām spējām un jāgrib darboties Studentijas labā. Protams, ir vajadzīgs arī LSA Domes atbalsts un studējošo pašpārvaldes izvirzījums, taču Tu jau zini, ka nekas nav neiespējams, vai ne?
 1. Kļūsti par LSA Prezidentu, pierādot Kongresa dalībniekiem, ka tieši Tu spēj vadīt lielāko Latvijas studentu organizāciju. Tev tas ir pa spēkam!

Lai Tu varētu izvēlēties, kurš virziens būtu piemērotākais tieši Tev, aicinām iepazīties ar LSA Valdes darbības aprakstiem:

Starptautiskā virziena vadītājs nodrošina Latvijas studentu pārstāvniecību starptautiskā mērogā un augstākās izglītības starptautiskās dimensijas integrēšanu ikdienas LSA Valdes darbā, aktualizējot starptautiski apstiprināto vadlīniju un rekomendāciju ieviešanu Latvijā, atbilstoši noteiktajām pozīcijām un ievērojot studējošo intereses. Darbojoties starptautiskā virziena veidotajās darba grupās, Tev būs iespēja iepazīt:

  • Boloņas procesa virzību Latvijā;
  • Komunikāciju un sadarbību ar Eiropas Studentu apvienību (ESU), Ziemeļvalstu Studentu apvienībām (NOM), Baltijas valstu studentu apvienībām (BOM);
  • Sadarbību ar citu valstu studentu apvienībām, augstskolu studentu pašpārvaldēm, kā arī citām starptautiskām organizācijām;
  • Studentu konsultēšanu par ārējo mobilitāti, studiju iespējām ārvalstīs un apmaiņas programmām;
  • Atzinumu un informācijas sniegšanu ārvalstu organizācijām par Latvijas izglītības procesiem;
 • Latvijas studentu informēšanu par dažādiem starptautiskiem, studentiem aktuāliem jautājumiem

Akadēmiskā virziena galvenais uzdevums ir Nacionālās politikas līmenī nodrošināt virzību uz to, lai Latvijā piedāvātās augstākās izglītības kvalitāte būtu atbilstoša un konkurētspējīga Eiropā un pasaulē, un lai studentiem ir iespēja iesaistīties kā iekšējā kvalitātes novērtēšanā, tā arī ārējā kvalitātes novērtēšanā.
Darbojoties akadēmiskā virziena darba grupās, Tev būs iespēja:

  • Regulāri sekot līdzi jaunumiem augstākās izglītības jomā gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā;
  • Iesaistīties projektos, kas veicina augstāko izglītību un tās kvalitāti Latvijā;
  • Būt pirmajam, kurš uzzina par dažādiem starptautiskiem pasākumiem, kas saistīti ar akadēmiskiem jautājumiem, un piedalīties tajos kā LSA aktīvistam;
 • Katrā sēdē uzzināt par jaunumiem augstākajā izglītībā Latvijā, pārrunāt neskaidrus vai sasāpējušus jautājumus ar zinošiem un ieinteresētiem cilvēkiem u.c.

Sociālā virziena vadītāja galvenais pienākums ir veicināt augstāko izglītību brīvi pieejamu ikvienam, nodrošinot studējošajiem iespējas pilnvērtīgi pievērsties studiju procesam bez sociālo vai ekonomisko apstākļu radītiem šķēršļiem. Ikdienā LSA izvērtē un lobē studentiem labvēlīgus risinājumus sociālā nodrošinājuma jautājumos. Iesaistoties sociālā virziena darbā, Tev būs iespēja strādāt pie:

  • studiju un studējošā kredīta ar valsts galvojumu reformas;
  • valsts budžeta stipendiju sadales kārtības un piešķiršanas kritērijiem;
  • pētījuma par augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
  • dienesta viesnīcu pieejamības un higiēnas prasībām tajās;
  • sabiedriskā transporta maksas atvieglojumiem studējošajiem reģionos;
  • nodokļiem un attaisnotiem izdevumiem par augstāko izglītību;
  • Studentu pašpārvalžu kapacitātes celšanas attiecībā uz sociālās dimensijas jautājumiem;
 • Eiropas augstākās izglītības telpas sociālās dimensijas rekomendāciju ieviešanas Latvijā.

Iekšējā virziena vadītāja galvenie pienākumi ir rūpēties par LSA pastāvēšanu, tās biedriem un citām iekšējām lietām, kas nepieciešamas veiksmīgai organizācijas darbībai, nodrošinot padziļinātu LSA biedru iesaisti organizācijas ikdienas darbā. Iesaistoties iekšējā virziena darba grupās, Tev būs iespēja:

  • Komunicēt ar augstākās izglītības institūciju studējošo pašpārvaldēm par aktualitātēm un problēmjautājumiem, kas skar studējošos;
  • Veicināt, lai katrā augstākās izglītības institūcijā darbotos neatkarīga, leģitīmi vēlēta studējošo pašpārvalde;
  • Konsultēt un palīdzēt studējošo pašpārvaldēm izstrādāt to iekšējos nolikumus un citus dokumentus;
  • Veicināt LSA biedru kapacitātes celšanu un studentu pārstāvju izglītošanu;
 • Veicināt LSA biedru izpratni par LSA darbu, tos regulāri informējot par LSA paveikto.

Sabiedrisko attiecību vadītājs savukārt meklē radošus, entuziasma pilnus cilvēkus, kuri vēlas darboties studentu organizācijā augstākajā līmenī un aktivizēt studentu kustību visā Latvijā, popularizējot LSA tēlu. Sabiedrisko attiecību darbā vari iesaistīties, ja esi atraktīvs un radošs, Tev ir idejas, kā veicināt LSA atpazīstamību studentu un pārējās sabiedrības vidū, vai vienkārši vēlies strādāt kopā ar lieliskiem cilvēkiem un gūt jaunas zināšanas un praktisko pieredzi.

Ieinteresējām? Tad sazinies ar virzienu vadītājiem individuāli,ieklikšķini “Kontaktu” sadaļā!

………..