Pašpārvaldes

Banku augstskolas Studentu pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook
E-pasts: basp@ba.lv
Vadītājs: Kārlis Džeriņš

Biznesa augstskolas “Turība” Studējošo pašpārvalde
Mājaslapa | Facebook | Instagram
E-pasts: info@batsp.lv
Vadītājs: Viesturs Baltušs
Tālrunis: 29647978
viestursbaltuss@gmail.com

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: riseba.sc@gmail.com
Vadītājs: Kristers Bārda
Tālrunis: 20179646
kristers27b@gmail.com

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Studējošo pašpārvalde
E-pasts: bsa.studentu.parlaments@gmail.com
Vadītāja: Marina Šlegelmilha
Tālrunis: +371 27127787

Daugavpils Universitātes Studentu padome
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: studentupadome@du.lv
Vadītāja: Inese Vīča
Tālrunis: 26049279
inesevica97@gmail.com

Ekonomikas un kultūras augstskolas Studentu pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: ekassp@gmail.com
Vadītāja: Ieva Iraida
Tālrunis: 22047875
ievairaida@gmail.com

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Studentu pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook
Vadītāja: Olga Pāla
Tālrunis: +371 22166820
olga_pala@inbox.lv

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook
E-pasts: jvlmasp@gmail.com
Vadītāja: Ance Skopane (vietniece)
Tālrunis: 26428758
ance.skopane@jvlma.lv

Lutera Akadēmijas Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā
Vadītājs: Andrejs Irbe
E-pasts: andrejsirbe@hotmail.com
Tālrunis: 25556914

Liepājas Universitātes Studentu padome
Augstskolas mājaslapā | Facebook
E-pasts: studentu.padome@liepu.lv
Vadītāja: Anna Margreta Vērdiņa
Tālrunis: +371 27000178
annaverdina@icloud.com

Latvijas Jūras akadēmijas Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
Vadītāja: Lāsma Madara Bedikere
Tālrunis: 26646664
E-pasts: madarabedikere@gmail.com

Latvijas Kultūras akadēmijas Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: sp@lka.edu.lv
Vadītāja: Tīna Žmuida
Tālrunis: 25763689
zmuidatina@gmail.com

Latvijas Kristīgās akadēmijas Studentu padome
Augstskolas mājaslapā
Vadītājs: Valters Dolacis
Tālrunis: 29338605
E-pasts: doladze@hotmail.com

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Studentu pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: llu.studejoso.pasparvalde@gmail.com
Vadītāja: Agnese Vasiļjeva
Tālrunis: 29461091
agnesev00@gmail.com

Latvijas Mākslas akadēmijas Studentu padome
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: studenti@lma.lv
Vadītāja: Santa Leimane
Tālrunis: 26261744
santa.leimane@gmail.com

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas Krīvu padome
Augstskolas mājaslapā
E-pasts: krivu.padome@gmail.com
Vadītājs: Edgars Dāvids
edgars.davids@gmail.com

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: pasparvalde@lspa.lv
Vadītāja: Beāte Konrade
beate-beatrise.konrade@lspa.lv

Latvijas Universitātes Studentu padome
Mājaslapa | Facebook | Instagram
E-pasts: lusp@lusp.lv
Vadītāja: Alise Paula Zīverte
Tālrunis: 28933837
alise.ziverte@lusp.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Studējošo padome
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: studpadome@rta.lv
Vadītājs: Kaspars Miezis
Tālrunis: 29346685
kaspars_miezis@inbox.lv

Rīgas Aeronavigācijas institūta Studentu pašpārvalde
E-pasts: sp.rai@rai.lv

Rīgas Celtniecības koledžas Studentu pašpārvalde
Facebook
E-pasts: rckpasparvalde@gmail.com

Rīgas Ekonomikas augstskolas Studentu asociācija
Mājaslapa | Facebook | Instagram
E-pasts: info@association.lv
Vadītājs: Lauris Zalva

Rīgas Juridiskās augstskolas Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: hugo.kisils@gmail.com
Vadītājs: Hugo Kisils

Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvalde
Mājaslapa | Facebook | Instagram
E-pasts: sp@rsu.lv
Vadītājs: Māris Lapšovs
Tālrunis: 27727420
maris.lapsovs@rsu.lv

Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments
Mājaslapa | Facebook | Instagram
E-pasts: info@rtusp.lv
Vadītāja: Katrīna Rudoviča
katrina.rudovica@rtusp.lv
Tālrunis: 22365897

Transporta un sakaru institūta Studentu pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook
E-pasts: sp@tsi.lv
Vadītāja: Olga Krasnorutskaja
Tālrunis: 67100672

Ventspils Augstskolas Studentu padome
Augstskolas mājaslapā | Facebook
Vadītājs: Raitis Didrihsons
E-pasts: sp@venta.lv
Tālrunis: +37127733826
raitis.didrihsons@venta.lv

Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība
Augstskolas mājaslapā | Facebook
E-pasts: valde@va.lv
Vadītāja: Edīte Mežciema
Tālrunis: 26198998

Valsts policijas koledžas Studentu pašpārvalde
Koledžas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: studejoso.pasparvalde@koledza.vp.gov.lv
Vadītājs: Rihards Raibarts