Studentu Līderu forums

Studentu Līderu forums ir tradicionāls Latvijas Studentu apvienības (LSA) rīkots seminārs, kas pirmo reizi tika īstenots 2002. gadā. Kopš pirmsākumiem forums ir bijis LSA kā organizācijas stūrakmens. Tā mērķis ir vienot Latvijas studējošos, pilnveidot studentu līderību, stiprināt demokrātijas principus studējošo pašpārvaldēs, radīt dalībniekos atbildību un uzlabot to zināšanas par augstāko izglītību politiskajā kontekstā.

Šogad seminārs norisinājās 3 dienu garumā, no 11. līdz 13. augustam, un tajā piedalījās aptuveni 40 aktīvākie studenti no Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldēm. Studentu Līderu forumā katru gadu uzstājas dažādu jomu eksperti un Latvijā atpazīstamas personas.

Studentu Līderu forums 2017

 

 

 

SLF 2017 atskata raksts

Organizatoru komanda:

Indra Pētersone (RTU) – Projekta vadītāja;
Nora Kezika (RTU) – Projekta vadītājas vietniece;
Jānis Mellēns (LU) – Dalībnieku koordinators;
Jēkabs Silanžs (RISEBA) – Tehniskais nodrošinājums;
Rota Brūna (LU) – Lektoru koordinatore;
Dārta Ošeniece (VeA) – Sabiedriskās attiecības un sponsoru piesaiste.