LSA Gada balva

Gada balva ir, iespējams, gaidītākais notikums Latvijas Studentu apvienības dzīvē ─ ceremoniāla apbalvošana, kuras laikā tiek godāti un atminēti aizvadītā gada spilgtākie studenti, notikumi un likstas, kas tieši vai netieši saistās ar augstākās izglītības politiku kopumā, katras augstskolas norisēm, katra Latvijas studenta dzīvi, studentu pašpārvalžu ikdienu, projektiem, kas tiek veikti, un ķibelēm, kas gadās ceļā. LSA Gada balva ir vieta, kur atsauc atmiņā, novērtē un pasaka paldies par padarīto.

Studentijas plašie biezokņi aptver visu Latviju. Tajos ir pilns ar dažādām takām – gan droši iestaigātām un stabilām, gan nezināmām un tikko atklātām, kuras vēl tiek iekoptas. Šīs iestaigātās takas studentijas mežā ir mūsu darbi studentu pašpārvaldēs, kas palīdz studējošajiem. Pa takām doties uz saviem mērķiem ir pavisam droši, jo Latvijas Studentu apvienība apgaismo un rūpējas par raibo studentijas biezokni jau 25 gadus.

15. februārī studējošo pārstāvji, LSA draugi un vecbiedri pa takām cauri izgaismotajam un sasniegumiem pilnajam studentijas biezoknim aicināti posties uz gaišo un spožo kulmināciju – LSA Gada balvu, kurā tiks svinēti ne tikai šī gada sasniegumi, bet arī LSA 25 gadu jubileja. Svinīgajā ceremonijā tiks apbalvotas un cildinātas personas, organizācijas un notikumi, kuri ar savu darbību ir ietekmējuši studējošos, aizstāvējuši to intereses un iestaigājuši veiksmīgas, stabilas un paliekošas pēdas. Svinību gaitā paredzēta balvu pasniegšanas ceremonija un pēc tās – laureātu un LSA jubilejas atzīmēšana ar balli, līksmību un pārsteigumiem!

LSA Gada balvā 2019 labākie tiks apbalvoti 14 nominācijās, kā arī īpašajā nominācijā “25 gadu ieguldījums studējošo pārstāvniecībā”. Nominantus iespējams izvirzīt līdz 17. janvārim, aizpildot anketu

LSA 25. jubilejas ietvaros papildus Gada balvai plānoti arī citi pasākumi – Latvijas studējošo pārstāvniecības 25 gadu vēstures izstāde, Iedvesmas stāstu vakars “LSAx” un Studentu talantu vakars.

Vairāk par plānotajiem pasākumiem, Gada balvas ceremoniju un nominācijām uzzini LSA Gada balvas 2019 mājaslapā vai LSA Gada balvas un 25. jubilejas svinību Facebook pasākumā!

Bez draugiem studentijas meža biezoknim būtu grūti iziet cauri. Paldies mūsu galvenajam pasākuma atbalstītājam “Swedbank”, kas jau vairākus gadus ar rūpēm un atbalstu iet kopsolī ar Latvijas studentiem!