LSA Gada balva


Gada balva ir, iespējams, gaidītākais notikums LSA dzīvē ─ ceremoniāla apbalvošana, kuras laikā tiek godāti un atminēti aizvadītā gada spilgtākie studenti, notikumi un likstas, kas tieši vai netieši saistās ar augstākās izglītības politiku kopumā, katras augstskolas norisēm, katra Latvijas studenta dzīvi, studentu pašpārvalžu ikdienu, projektiem, kas tiek veikti, un ķibelēm, kas gadās ceļā. Kā arī tiem, kas palīdzējuši sasniegt izvirzītos mērķus, neskatoties uz grūtībām un šķēršļiem, kas stājušies ceļā. LSA Gada balva ir vieta, kur atsauc atmiņā, novērtē un pasaka paldies par padarīto.


LSA Gada balvas mājaslapa


Gada balva 2017

2017. gada balvas laikā tika pasniegtas balvas 13 nominācijās, kurās labākos izvēlējās studenti, LSA Valde, studējošo pašpārvaldes un ārējo ekspertu komisija.

Atskata raksts no aizvadītās LSA Gada balvas

Studentu lieta ─ taisna un cieta – Izcīnītais papildu finasējums augstākajai izglītībai;
Gada ieguldījums akadēmiskās dzīves veicināšanā – Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešana;
Gada ieguldījums sociālās dzīves veicināšanā – Pilna laika studējošo iekļaušana starp tām iedzīvotāju kategorijām, kam paredzētas tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros;
Gada students – Veronika Baltmane (RSU Medicīnas studiju programmas 5. kursa studente);
Gada jaunais zinātnieks – Anita Rukmane (DU Bioloģijas maģistrantūras studiju programmas 2. kurss);
Gada ķeza – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) likvidācijas process;
Gada projekts – LSA Zinātnes fonds;
Gada Studējošo pašpārvalde – Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studējošo pašpārvalde;
Gada domnieks – Indra Pētersone (RTU);
Gada aktīvists – Dāvis Freidenfelds (RTU);
Gada izaugsme – Edmunds Okmanis (DU);
Gada vecbiedrs – Mārtiņš Brencis;
Gada studentu atbalstītājs – Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Mārtiņš Zemītis.

Fotogalerija:
LSA Gada Balva 2017