Students: tagadnes ieguldījums nākotnē

Latvijas Studentu apvienība ieguvusi  finansējumu 15415,54 eiro apmērā Sabiedrības integrācijas fonda rīkotā projektu konkursa “NVO fonds” ietvaros no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Tas ļaus laikā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim īstenot projektu “Students: tagadnes ieguldījums nākotnē”, kura ietvaros norisināsies aktivitātes, kas informēs studējošos par iesaistes iespējām studējošo interešu pārstāvniecībā, kā arī ļaus veiksmīgi īstenot ikgadējos studējošo pašpārvalžu aktīvistu kapacitātes celšanas projektus.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

  1. Latvijas Augstākās izglītības un kompetenču seminārs “LAIKS” – norisinājies 5.-6. aprīlī
  2. Studentu līderu forums – norisināsies 8.-11. augustā
  3. 10 LSA pārstāvji tiks deleģēti dalībai Baltijas nacionālo studentu apvienību tikšanās reize (Baltic Organizational Meeting) – 19.-22. augustā Klaipēdā, Lietuvā.
  4. Informatīvā kampaņa studentiem “Zināt, mācēt, darīt!” – plānota laikā no septembra līdz oktobrim.
  5. Seminārs “Kam rūp students?” – norisināsies 18.-20. oktobrī.

Projekta ietvaros sasniedzamie mērķi:

  • informēt 5000 studējošos par iespējām iesaistīties studējošo pārstāvniecībā;
  • piesaistīt 35  studējošos darbībai LSA un augstskolu studējošo pašpārvaldē;
  • sagatavot 80 iepriekš iesaistījušos studējošos līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos institucionālā vai nacionālā līmenī;
  • sagatavot studējošo priekšlikumus Latvijas augstākās izglītības sistēmas pilnveidei;
  • izstrādāt LSA darbības vadlīnijas 2020.-2024. gadam.

Projektu “Students: tagadnes ieguldījums nākotnē” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.