LSA pozīcijas un nostājas

Spēkā esošās LSA pozīcijas

13. “Par turpmāku augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu Latvijā” (04.03.2017.)

12. Par augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti (30.01.2016.)

11. Par stipendijām studējošajiem (12.12.2015.)

10. Par valodu lietojumu augstākajā izglītībā (24.10.2015.)

9. Par augstākās izglītības finansēšanu Latvijā (24.01.2015.)

8. Par ārvalstu studentiem Latvijas Republikas augstākās izglītības iestādēs (20.09.2014.)

7. Par vīzu izsniegšanu ārvalstu studentiem Latvijas Republikā (20.09.2014.)

6. Par privāto augstskolu budžetu apstiprināšanu Senātā (2014.09.20.)

5. Par nepieciešamajām izmaiņām kārtībā, kādā tiek piešķirts, dzēsts un atmaksāts studiju un studējošo kredīts (2014.09.20.)

4. Pozīcija par studējošo studiju rezultātu publicēšanu (2012.04.14.)

3. Par studiju praksi brīvās izvēles daļā (2011.11.05.)

2. Pozīcija par studiju prakses iespēju augstskolā (2011.09.12.)

1. LSA pozīcija par augstākās izglītības iestādes finansējumu studējošo pašpārvaldei (2009.12.12.)

LSA nostājas

8. Nostāja “Par Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumiem grozījumiem Augstskolu likumā par augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanu” (25.11.2017.)

7. Nostāja “Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu Latvijā” (25.11.2017.)

6. Nostāja “Par valodu lietojumu augstākajā izglītībā” (30.09.2017.)

5. Nostāja “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli – attaisnotajiem izdevumiem par izglītību” (04.03.2017.)

4. Nostāja “Par studiju pārtraukuma kārtību augstākās izglītības iestādēs” (22.10.2016.)

3. Nostāja “Par medicīnas izglītību Latvijā” (22.10.2016.)

2. Nostāja “Par Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli “Par principiem valsts budžeta finansēto studiju vietu piešķiršanai 2017. gadam”” (22.10.2016.)

1. Nostāja “Par pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmu ieviešanu Latvijā” (27.06.2016.)

Citi LSA pieņemtie dokumenti

Rezolūcija par Akadēmisko godīgumu (2012.06.27.)

Rezolūcija par izglītības līmeņa celšanu reģionā (2012.06.27.)

Studentu tiesību harta (2009.03.21.)