Latvijas studentu apvienība

1. jūnijā norisinājās Domes sēde

1. jūnijā norisinājās Domes sēde, kurā notika LSA valdes vēlēšanas Iekšējā virziena vadītāja amatam. Amatā tika ievēlēta Daugavpils Universitātes maģistra programmas “Filoloģija un lietišķā lingvistika” studējošā Paula Vikaine.

Uz izsludināto amatu tika saņemts viens pieteikums – Paula Vikaines pieteikums lekšējā virziena vadītāja amatam. Kandidāte prezentācijā norādīja uz nepieciešamību stiprināt komunikāciju ar augstākās izglītības iestāžu (AII) studentu pašpārvaldēm (SP) īpaši no reģioniem, uzsverot nepieciešamību stiprināt visas AII SP un to kapacitāti aizstāvēt studējošo intereses.

Paula Vikaine amatā tika ievēlēta ar 17 balsīm par, 10 balsīm pret.

Domes sēdē arī tika apstiprināta LSA pozīcija par akadēmisko ētiku un godīgumu Latvijā, kurā tika nostiprināts LSA skatījums par nepieciešamību ieviest akadēmiskās ētikas ombudu Latvijā, mākslīgā intelekta lietojumu augstākās izglītības telpā, kā arī to kā būtu ieviešamas akadēmiskās ētikas komisijas Latvijas augstskolās. Papildus tam pozīcijā arī ir norādītās galvenās studējošo akadēmiskās brīvības kuras LSA prāt būtu jānostiprina Latvijas likumdošanā.

Domes sēdē arī tika prezentēts Valdes pārskats, aktualitātes normatīvajos aktos, apstiprināti valdes gada plāni, kā arī tika uzklausītas studējošo pašpārvalžu aktualitātes.

LSA ir organizācija, kas pārstāv Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos. LSA veido augstskolu un koledžu studējošo pašpārvaldes, un tās loma ir noteikta Augstskolu likumā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content