Latvijas studentu apvienība

11. janvārī notiks domes sēde, kurā spriedīs par augstākās izglītības pārvaldības modeli

11. janvārī domes sēdē cita starpā tiks apspriests Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvājums veidotais konceptuālais ziņojums “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu”. Darba kārtībā ir iekļautas arī aktualitātes saistībā ar izmaiņām doktorantūras studijās un promocijas procesā, atskats uz Eiropas Studentu apvienības biedru sapulci un gaidāmo LSA gada balvu un 25. jubilejas svinībām. 

Reģistrācija Domes sēdei sāksies plkst. 11.30

Domes sēdes darba kārtība

12.00 Domes sēdes atklāšana
12.03 Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
12.05 Par konceptuālo ziņojumu “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu”
(Ziņo prezidente J. Širina un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs un direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone)
12.50 Atskats uz tikšanos ar izglītības un zinātnes ministri 16. decembrī un diskusiju pasākumu Valsts Prezidenta pilī 20. decembrī
(Ziņo prezidente J. Širina un AII SP pārstāvji, kas piedalījās tikšanās reizē)
13.05 Par LSA Gada balvas un jubilejas svinību norisi
(Ziņo organizatoru komandas pārstāvji)
13.20 Pauze
13.30 Aktuālā informācija par doktorantūras konceptuālo ziņojumu
(Ziņo akadēmiskā virziena vadītāja L. Vaivode)
13.40 Par valsts finansētajām studiju vietām 2020. gadam
(Ziņo prezidente J. Širina)
13.50 Aktuālākā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos
(Ziņo akadēmiskā virziena vadītāja L. Vaivode, sociālā virziena vadītāja I. Lisovska un prezidente J.Širina)
14.05 Atskats uz 77. ESU Biedru sapulci Maltā
(Ziņo starptautiskā virziena vadītāja K. Sproģe un akadēmiskā virziena vadītāja L. Vaivode)
14.15 Par studentu ekspertu apmācībām
(Ziņo akadēmiskā virziena vadītāja L. Vaivode)
14.25 Atskaite par projektu “Students: tagadnes ieguldījums nākotnē”
(Ziņo akadēmiskā virziena vadītāja L. Vaivode)
14.40 Pauze
14.50 Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes un LSA budžeta izlietojums uz 9. janvāri
(Ziņo prezidente J. Širina)
14.58 Par LSA 2020. gada budžeta izstrādi un pārskatu sagatavošanu
(Ziņo prezidente J. Širina)
15.05 Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās domes sēdes
(Ziņo valdes locekļi un biroja darbinieki)
15.30 Studējošo pašpārvalžu aktualitātes
(Ziņo pašpārvalžu pārstāvji)

Informējam, ka domes sēdes laikā var tikt uzņemtas fotogrāfijas un videomateriāls, kas tiks izmantots publicitātes nolūkos.

LSA Dome ir lēmējinstitūcija, kurā pulcējas studējošo pašpārvalžu deleģētie pārstāvji – domnieki. Domes sēdēs tiek pausts viedoklis par aktualitātēm augstākajā izglītībā, diskutēts par izmaiņām normatīvajos aktos, lemts par LSA pozīcijām jautājumos, kas skar studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā, kā arī pārskatīts LSA Valdes locekļu izdarītais un aktualitātes augstskolu studējošo pašpārvalžu darbībā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content