Latvijas studentu apvienība

18. martā norisinājās LSA 28. kārtējais Kongress

Sestdien, 18. marta Latvijas Studentu apvienības (LSA) 28. kārtējā Kongresa notikušajās prezidenta vēlēšanās amatā pārvēlēta Rīgas Stradiņa universitātes studējošā Liene Levada. Kongresā tika apstiprināts LSA budžets 2023./2024., Statūtu grozījumi, kā arī ievēlēti LSA Revīzijas komisijas locekļi.

Kongresu atklāja LSA prezidente Liene Levada, Latvijas Universitātes (LU) Studentu padomes priekšsēdētāja Eva Borska un LU rektors Indriķis Muižnieks. Kongresā tika uzklausīts Valdes ziņojums par LSA darbību 2022./2023. gadā un Revīzijas komisijas ziņojums par LSA darbību aizvadītajā gadā.

Prezidenta amatam pieteikumu iesniedza viens kandidāts – līdzšinējā LSA prezidente un RSU studējošā Liene Levada. Levada savā darbības vīzijā norādīja, ka pievērsīsies starptautiskā un nacionālā līmeņa pārstāvniecības veicināšanai, kā arī organizācijas kapacitātes celšanai. Īpaši tika uzsvērta studējošo atbalsta mehānismu pilnveides un studējošo stipendiju saņēmēju loka palielināšanas nepieciešamība. Lienes Levadas kandidatūru atbalstīja 83 kongresa delegātu, pret balsoja 3. 

Kongresā tika apstiprināts LSA gada pārskats, 2023./2024. gada budžets, LSA Statūtu grozījumi, kā arī tika ievēlēti jaunie LSA Revīzijas komisijas locekļi nākamajam darbības gadam: Alens Aleksandrs Čerņa, Evelīna Eva Sirmā, Dāvis Bisenieks. 

LSA ir organizācija, kas pārstāv Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos. LSA veido augstskolu un koledžu studējošo pašpārvaldes, un tās loma ir noteikta Augstskolu likumā.

Kongress ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas sastāv no LSA biedru, studējošo pašpārvalžu, deleģētiem pārstāvjiem. Tajā piedalās vairāk nekā 90 studējošo pašpārvalžu pārstāvji no Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kuru studējošo pašpārvaldes ir LSA biedri.

Did you like this article? Share it with your friends!

One Comment

 • Skolnieciņš

  Dieviete Māra. Māra – Veļu Māte, attīri Latvijas zemi no komunisma rēgiem! Neļauj te sumpurņiem pa naktīm klejot! Neļauj te jodiem ālēties! Lai Tavs spēks un Tava šķīstā griba virza latviešu tautu no pagātnes uz nākotni, cauri laikiem, cauri gadsimtiem! Saules mūžu Latvijai!
  commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Goddess+Mara&title=Special%3AMediaSearch
  Ar cieņu, Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙂
  Skolnieciņš™ ®Skolnieciņš
  commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C4%81ra_%E2%80%93_Zemes_M%C4%81te_2.jpg
  commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C4%81ra_-_Ve%C4%BCu_M%C4%81te_1.jpg

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content