Latvijas studentu apvienība

20. janvārī norisināsies LSA Domes sēde

Izsludināta nākamā Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde, kura notiks šī gada 20. janvārī, un to savās telpās uzņems Latvijas Kristīgās akadēmijas Studentu pašpārvalde (Vienības prospekts 23, Bulduri, Jūrmala). Domes sēdes sākums plkst. 12.30. Šajā Domes sēdē notiks LSA Viceprezidenta vēlēšanas.

Domes sēdes darba kārtība:
12:00 Reģistrācija
12:30 Domes sēdes atklāšana
12:33 Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
12:35 Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšana
12:40 LSA Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes (Ziņo: Valdes locekļi un biroja darbinieki)
13:10 Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes un izklāsts par finansiālo situāciju kopumā (Ziņo: Finanšu un sadarbības vadītājs R.J.Zibins)
13:30 LSA Viceprezidenta (Valdes locekļa) vēlēšanas
14:00 Pauze un balsošana par LSA Viceprezidenta amata kandidātiem
14:25 Vēlēšanu rezultātu paziņošana (Ziņo: Balsu skaitīšanas komisija)
14:30 Informācija par Valsts kontroles likumības un lietderības revīzijas ziņojumu “Vai augstākās izglītības sistēma ir efektīva?” (Ziņo: Prezidente M.Belova)
14:45 Informācija par valsts budžeta studiju vietu piešķīrumu 2018. gadam (Ziņo: LSA pārstāvis Augstākās izglītības padomē A.Zvaigzne)
14:55 LSA sagatavotā informatīvā ziņojuma par valsts finansēto studiju vietu piešķiršanu pieņemšana zināšanai (Ziņo: Akadēmiskā virziena vadītājs A.Zvaigzne)
15:05 Informācija par augstākās izglītības sociālās dimensijas skarošajiem jautājumiem:
– EUROSTUDENT VI pētījuma “Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā” rezultāti.
– Sociālā atbalsta mehānismi no valsts puses studentiem, kam ir bērni.
(Ziņo: Sociālā virziena vadītājs M.Babris un Prezidente M.Belova)
15:20 Aktuālākā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos (Ziņo: Prezidente M.Belova)
15:30 Pārskats par LSA pārstāvniecību Augstākās izglītības padomē (Ziņo: LSA pārstāvis Augstākās izglītības padomē A.Zvaigzne)
15:40 Studējošo pašpārvalžu aktualitātes

Uz LSA Valdes locekļa ─ Viceprezidenta ─ amatu pieteicies viens kandidāts ─ Katrīna Sproģe.

LSA Domes sēdes ir atvērtas un tās var apmeklēt jebkurš interesents. Sēžu laikā ir iespēja izteikt savu viedokli, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar LSA Iekšējā virziena vadītāju Dāvi Vēveri (davis.veveris@lsa.lv).

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content