Latvijas studentu apvienība

22. septembrī notiks atkārtotā domes sēde

Sasaukta Latvijas Studentu apvienības atkārtotā domes sēde, kas norisināsies 22. septembrī. Norises vieta tiks precizēta. Tāpat izsludināta pieteikšanās LSA iekšējā virziena vadītāja amatam.

Iekšējā virziena vadītāja amata mērķis – rūpēties par LSA pastāvēšanu, tās biedriem un citām iekšējām lietām, kas nepieciešamas veiksmīgai un efektīvai organizācijas darbībai, nodrošinot padziļinātu LSA biedru iesaisti organizācijas ikdienas darbā.

Lūgums pirms kandidatūras pieteikšanas rūpīgi iepazīties ar iekšējā virziena vadītāja amata aprakstu!

Lai pieteiktos amatam, līdz 18. septembra plkst. 22.00 jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • motivācijas vēstule ar ietvertu vīziju par virziena darbību;
 • citi dokumenti pēc kandidāta ieskatiem.

LSA biedra – studējošo pašpārvaldes – rakstisks lēmums par izvirzīšanu amatam jāiesniedz papīra formā līdz 22. septembra atkārtotās domes sēdes sākumam.

Kandidāti dokumentus var iesniegt vienā no trim veidiem:

 • klātienē LSA birojā Mārstaļu iela 2/4-4 (ieeja no Vecpilsētas ielas) un elektroniski, sūtot uz e-pastu lsa@lsa.lv
 • vai sūtot pa pastu (Latvijas Studentu apvienībai, Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV – 1050) ar pasta zīmogu līdz 18. septembrim un elektroniski, sūtot uz e-pastu lsa@lsa.lv.
 • vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu lsa@lsa.lv.

Lai pārbaudītu kandidātu gatavību amatam, pēc pieteikuma iesniegšanas beigām kandidāti saņems uzdevumu, kura atrisinājums būs jāiesūta elektroniski līdz 20. septembra plkst. 9.00 un jāprezentē 22. septembra domes sēdē. Mājasdarbi ar to izvērtējumu tiks iesūtīti domei pirms sēdes norises. Mājasdarbs nebūs jāveic kandidātiem, kuri iekšējā virziena vadītāja vēlēšanās šī gada laikā jau ir piedalījušies.

Uz domes sēdi tiek aicināts ikviens interesents.

Atkārtotās domes sēdes darba kārtība būs tāda pati kā 7. septembra domes sēdē:

 • 12.00 Domes sēdes atklāšana
 • 12.03 Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
 • 12.05 Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana
 • 12.10 Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās domes sēdes (Ziņo valdes locekļi un biroja darbinieki)
 • 12.35 Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās domes sēdes (Ziņo prezidente J. Širina)
 • 12.40 Biedru naudas apmaksas dinamika un LSA budžeta izlietojums uz 30.08.2019. (Ziņo prezidente J. Širina)
 • 13.05 Valdes vēlēšanas
 • 13.30 Balsojums par valdes amatu kandidātiem (Ziņo prezidente J. Širina)
 • 13.35 Pauze un balsošana par valdes amatu kandidātiem
 • 13.50 Valdes vēlēšanu rezultātu apstiprināšana
 • 13.55 LSA gada plāna apstiprināšana (Ziņo valdes locekļi)
 • 14.20 Nostāja par augstākās izglītības iestāžu pārvaldību (Ziņo prezidente J. Širina)
 • 14.40 Baltic Organizational Meeting izveidotā rezolūcija par seksuālo uzmākšanos un psiholoģisko vardarbību augstākajā izglītībā (Ziņo starptautiskā virziena vadītāja K. Sproģe)
 • 14.50 Aktuālā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos (Ziņo prezidente J. Širina un akadēmiskā virziena vadītāja L. Vaivode)
 • 15.10 Rekomendācijas studējošo pašpārvaldēm iekšējās dokumentācijas sakārtošanai (Ziņo prezidente J. Širina un akadēmiskā virziena vadītāja L. Vaivode)
 • 15.20 Informācija par semināru “Kam rūp students?” 2019 (Ziņo projekta organizatori)
 • 15.25 Informācija par piedāvājumu biedru naudas modeļa izmaiņām (Ziņo biedru naudas darba grupas pārstāvji)
 • 15.40 Informācija par LSA pašnovērtējuma ziņojumu (Ziņo starptautiskā virziena vadītāja K. Sproģe)
 • 16.00 Informācija par vasarā notikušajām darba grupām (Ziņo darba grupu pārstāvji)
 • 16.15 Informācija par NVO fonda projektu “Students: tagadnes ieguldījums nākotnē” (Ziņo projekta vadītāja L. Vaivode)
 • 16.30 Atskats uz starptautiskajiem pasākumiem (Ziņo starptautiskā virziena vadītāja K. Sproģe)
 • 16.45 Studējošo pašpārvalžu aktualitātes (Ziņo pašpārvalžu pārstāvji)

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content