Latvijas studentu apvienība

23. aprīlī ievēlēta LSA Valde

Latvijas Studentu apvienības (LSA) 23. aprīļa domes sēdē ir notikušas valdes vēlēšanas, kur Viceprezidenta amatā ievēlēta Lāsma Līga Reisa (RTU), savukārt Sabiedriskās līdzdalības un starptautiskā virziena vadītāja amatā ievēlēts Reinis Pastars (RTU). Abu jaunievēlēto valdes locekļu pilnvaras stāsies spēkā 23. maijā.

Ar 26 balsīm “par” un 4 balsīm “pret” Viceprezidenta amatā ievēlēta Lāsma Līga Reisa (Rīgas Tehniskā universitāte). Savā darbības vīzijā kandidāte kā galveno darbības jomu izvirzīja iekšējās vides pilnveidošanu un kapacitātes celšanu – LSA Stratēģijas padomes izveide un LSA vadlīniju izstrāde. Kandidāte norādīja nepieciešamību atjaunot LSA iekšējos normatīvos aktus, tajā skaitā LSA Statūtus, kā arī turpināt darbu pie LSA vizuālās identitātes, proti, jaunas mājaslapas izveides, to padarot pieejamāku un pārskatamāku ikvienam. Papildus, kandidāte kā dažus no uzdevumiem izvirzīja studējošo pašpārvalžu (SP) koordinātoru pozīcijas atjaunošanu, tādējādi, sasaucot vadītāju tikšanās reizes tipoloģiskajās grupās, tas veicinātu veiksmīgāku komunikāciju starp visām SP un LSA, un Domes vecākā pozīcijas atjaunošanu, lai veicinātu domnieku kompetences celšanu dažādos ar studentiju saistītos jautājumos. 

Ar 20 balsīm “par” un 9 balsīm “pret” Sabiedriskās līdzdalības un starptautiskā virziena vadītāja amatā ievēlēts Reinis Pastars (Rīgas Tehniskā universitāte). Kandidāts kā galvenos uzdevumus sabiedriskās līdzdalības aspektā norādīja – veicināt studējošo iesaisti brīvprātīgajā darbā un studentijā gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, veidojot sadarbības ar dažādām nevalstiskajām organizācijām un informējot jauniešus par studentijas iespējām, tādējādi piesaistot cilvēkresursu pieplūdumu studējošo pārstāvniecībai. Tāpat kandidāts norādīja nepieciešamību turpināt jau esošos un veidot jaunus projektus, lai nodrošinātu studējošo izglītošanu par sabiedrībai nozīmīgām tēmām. Starptautiskajā dimensijā kandidāts kā galvenos uzdevumus izvirzīja – komunikācijas veicināšanu ar citu valstu nacionālajām studentu pārstāvniecībam, dodot iespēju diskutēt par dažādām problēmsituācijām un iespējamiem risinājumiem, sekmēt biedru informēšanu par ESU, BOM un NOM notiekošajiem procesiem, tai skaitā biedru piesaiste dažādiem starptautiskiem pasākumiem. Visbeidzot, kandidāts izcēla nepieciešamību apzināt ārvalstu studējošo viedokli par Latvijas AI kvalitāti, lai veicinātu ārzemju studējošo integrēšanu, studiju procesa pielāgošanu, kā arī informēšanu par LSA darbību.

Sveicam jaunievēlētos valdes locekļus un novēlam veiksmi tālakajā darbībā.

Did you like this article? Share it with your friends!

One Comment

 • Skolnieciņš (Сколниециньш)

  🤗🇱🇻🇺🇦☮️
  Priecīgu 4. maiju! Lai ticība mūsu sirdīs ir nemirstīga! Lai Latvju Dievi pavada mūs itvisur! Lai Latvju Dievu svētība ir ar mums!!!
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙂
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  Latvju Dievi mūžam viedi.
  Dievturība mūžam dzīva.
  卍 𐋄 ⋙|||⋘ 〰 ✸

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content