Latvijas studentu apvienība

23. aprīlī norisināsies valdes vēlēšanas

Izsludināta pieteikšanās Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes locekļu amatiem. LSA valdes vēlēšanas norisināsies 23. aprīļa LSA kārtējā domes sēdē. Domes sēdes sākums plkst. 10.00 (reģistrācija no plkst. 9.30).

Pamatojoties uz jaunievēlētā LSA prezidenta Rūdolfa Aleksandra Stroda 26. marta kongresā piedāvāto valdes modeli, iespējams pieteikties uz sekojošiem amatiem (0,7 slodzes):

 • viceprezidents, 
 • akadēmiskā virziena vadītājs, 
 • sociālā virziena vadītājs, 
 • sabiedriskās līdzdalības un starptautiskā virziena vadītājs.

Lūgums pirms kandidatūras pieteikšanas rūpīgi iepazīties LSA valdes locekļu amatu aprakstiem.

Viceprezidents 

Amata mērķis: Rūpēties par LSA pastāvēšanu, tās biedriem un citiem iekšējiem organizācijas procesiem, kas nepieciešami veiksmīgai un efektīvai organizācijas darbībai.

Akadēmiskā virziena vadītājs 

Amata mērķis: Nacionālās politikas līmenī nodrošināt virzību uz to, lai Latvijā piedāvātās augstākās izglītības kvalitāte būtu atbilstoša un konkurētspējīga Eiropā un pasaulē, un lai studējošajiem ir iespēja iesaistīties kā iekšējā, tā ārējā kvalitātes novērtēšanā.

Sociālā virziena vadītājs 

Amata mērķis: Veicināt augstākās izglītības brīvu pieejamību ikvienam, nodrošinot studējošajiem iespējas pilnvērtīgi pievērsties studiju procesam bez sociālo vai ekonomisko apstākļu radītiem šķēršļiem.

Sabiedriskās līdzdalības un starptautiskā virziena vadītājs 

Amata mērķis: Nodrošināt Latvijas studējošo pārstāvniecību starptautiskā mērogā, augstākās izglītības starptautiskās dimensijas integrēšanu Latvijas Studentu apvienības (LSA) ikdienas darbā un studējošo interešu pārstāvniecību nacionālā līmenī jautājumos, kas tieši neskar augstākās izglītības politiku. 

Mēs piedāvājam:

 • darba vietu birojā Vecrīgā,
 • elastīgu darba grafiku,
 • darbu ar motivētiem studentu līderiem,
 • darbu nacionāli un starptautiski atzītā sabiedriskā labuma organizācijā,
 • plašas tīklošanās un pašizaugsmes iespējas,
 • iespēju uzzināt, sekot līdzi un ietekmēt aktuālās politikas norises valstī,
 • stabilu atalgojumu – 560 eiro mēnesī (bruto) un godīgu nodokļu nomaksu.

Kandidātiem līdz š.g. 14. aprīļa, plkst 23:59 (saņemšanas laiks LSA) jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Amata kandidāta Curriculum Vitae (CV),
 • Amata kandidāta motivācijas vēstule ar ietvertu vīziju par izvēlētā virziena (amata) darbību,
 • Citi dokumenti pēc amata kandidāta ieskata.

LSA biedra (SP) rakstisks lēmums par izvirzīšanu attiecīgajam LSA valdes amatam jāiesniedz līdz 23. aprīļa domes sēdes sākumam. Izvirzījumu var iesūtīt uz lsa@lsa.lv elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu. Ja izvirzījums tiek parakstīts fiziski, tad tas noteiktajā termiņā ir jāieskenē un jānosūta uz lsa@lsa.lv, savukārt dokumenta oriģinālu jāiesniedz līdz 23. aprīļa domes sēdes sākumam.

Dokumenti iesniedzami:

 • klātienē LSA birojā Mārstaļu iela 2/4-4 (ieeja no Vecpilsētas ielas),
 • sūtot pa pastu (Latvijas Studentu apvienībai, Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV–1050) ar pasta zīmogu līdz pēdējam pieteikšanās datumam,
 • elektroniski uz e-pastu lsa@lsa.lv, ja parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

Lai pārbaudītu kandidātu gatavību amatam, pēc pieteikuma iesniegšanas beigām kandidāti, izņemot esošie vai bijušie LSA valdes locekļi, saņems uzdevumus, kuru atrisinājums būs jāiesūta un jāprezentē 2022. gada 23. aprīļa LSA domes sēdē.

Uz LSA domes sēdi, kurā būs dzirdamas LSA valdes locekļu kandidātu uzrunas un vēlēšanas, tiek aicināts ikviens interesents. Būs iespēja iepazīties ar kandidātiem, izteikt viedokli, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar LSA Iekšējā virziena vadītāju Lāsmu Līgu Reisu (lasma.reisa@lsa.lv).

Did you like this article? Share it with your friends!

2 komentāru

 • pagāns Skolnieciņš

  Lieldienas ir īstais laiks, lai lūgtu Dievieti Ostaru sniegt mums savu svētību un aizgādību. Pavasara un rītausmas Dieviete Ostara ar prieku uzklausīs mūs un dāvās mums savu labvēlību. Vajag tikai lūgt Dievieti Ostaru savās mājās. Un iedegt svecīti par godu Dievietei Ostarai pie dzīru galda.
  Lūgšana Dievietei Ostarai: «Welcome, welcome, warm fresh earth!
  Today we celebrate rebirth!
  Blowing wind, rising sun,
  Bringing the spring to everyone!
  Rabbits hopping, chicks in the nest,
  Spring is the season we love the best!
  Celebrate the green of the earth with me –
  Happy Ostara, and blessed be!».
  Ar Dievietes Ostaras svētību, pagāns Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 😉
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  #GoddessOstara #GoddessofSpring #GoddessofDawn #Eostre #Oestre #EasterHare #EasterBunny #EasterEggs #Easter #Ostern #Easter #DievieteOstara #pavasaraDieviete #rītausmasDieviete #LieldienuZaķis #LieldienuTrusis #LieldienasOlas #Lieldienas #17.04.2022. #18.04.2022.

 • язычник Сколниециньш

  Пасха — это то самое время, когда нам надо просить у Богини Остары благословение и покровительство. В это время Богиня весны и рассвета Остара благосклонна к людям. Она с радостью выслушает наши молитвы. Надо только дома помолиться Богине Остаре. И зажечь свечечку во славу Богини Остары на праздничном столе.
  Молитва Богине Остаре на Пасху: «Welcome, welcome, warm fresh earth!
  Today we celebrate rebirth!
  Blowing wind, rising sun,
  Bringing the spring to everyone!
  Rabbits hopping, chicks in the nest,
  Spring is the season we love the best!
  Celebrate the green of the earth with me –
  Happy Ostara, and blessed be!».
  С благословением Богини Остары, язычник Сколниециньш
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 😉
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  #GoddessOstara #GoddessofSpring #GoddessofDawn #Eostre #Oestre #EasterHare #EasterBunny #EasterEggs #Easter #Ostern #Easter #БогиняОстара #БогиняВесны #БогиняРассвета #ПасхальныйЗаяц #ПасхальныйКролик #ПасхальныеЯйца #Пасха #17.04.2022. #18.04.2022.

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content