Latvijas studentu apvienība

23. maijā norisināsies valdes vēlēšanas

Izsludināta pieteikšanās Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes locekļu amatiem. Valdes vēlēšanas notiks 23. maija LSA domes sēdē, kas norisināsies tiešsaistē. Domes sēdes sākums plkst. 12.00 (reģistrācija no plkst. 11.30).

Pamatojoties uz spēkā esošo valdes modeli, var pieteikties uz šādiem amatiem (0,7 slodzes):

 • iekšējā virziena vadītājs,
 • akadēmiskā virziena vadītājs,
 • sociālā virziena vadītājs,
 • starptautiskā virziena vadītājs.

Iekšējā virziena vadītājs (amata apraksts)
Amata mērķis: Rūpēties par LSA pastāvēšanu, tās biedriem un citām iekšējām lietām, kas nepieciešamas veiksmīgai un efektīvai organizācijas darbībai, nodrošinot padziļinātu LSA biedru iesaisti organizācijas ikdienas darbā.

Akadēmiskā virziena vadītājs (amata apraksts)
Amata mērķis: Nacionālās politikas līmenī nodrošināt virzību uz to, lai Latvijā piedāvātās augstākās izglītības kvalitāte būtu atbilstoša un konkurētspējīga Eiropā un pasaulē, un lai studējošajiem ir iespēja iesaistīties kā iekšējā, tā ārējā kvalitātes novērtēšanā.

Sociālā virziena vadītājs (amata apraksts)
Amata mērķis: Veicināt augstākās izglītības brīvu pieejamību ikvienam, nodrošinot studējošajiem iespējas pilnvērtīgi pievērsties studiju procesam bez sociālo vai ekonomisko apstākļu radītiem šķēršļiem.

Starptautiskā virziena vadītājs (amata apraksts)
Amata mērķis: Nodrošināt Latvijas studējošo pārstāvniecību starptautiskā mērogā un augstākās izglītības starptautiskās dimensijas integrēšanu Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes ikdienas darbā, aktualizējot starptautiski apstiprināto vadlīniju un rekomendāciju ieviešanu Latvijā atbilstoši noteiktajām pozīcijām un ievērojot studējošo intereses.

Lūgums pirms kandidatūras pieteikšanas rūpīgi iepazīties LSA valdes locekļu amatu aprakstiem.

Mēs piedāvājam:

 • darba vietu birojā Vecrīgā,
 • elastīgu darba grafiku,
 • darbu ar motivētiem studentu līderiem,
 • darbu nacionāli un starptautiski atzītā sabiedriskā labuma organizācijā,
 • plašas tīklošanās un pašizaugsmes iespējas,
 • iespēju uzzināt, sekot līdzi un ietekmēt aktuālās politikas norises valstī,
 • stabilu atalgojumu – 560 eiro mēnesī (bruto) un godīgu nodokļu nomaksu.

Kandidātiem līdz 18. maija plkst. 12.00 jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Amata kandidāta Curriculum Vitae (CV),
 • Amata kandidāta motivācijas vēstule ar ietvertu vīziju par izvēlētā virziena (amata) darbību,
 • Citi dokumenti pēc amata kandidātu ieskata.

LSA biedra (SP) rakstisks lēmums par izvirzīšanu attiecīgajam LSA valdes amatam jāiesniedz līdz 23. maija domes sēdes sākumam. Izvirzījumu var iesūtīt uz lsa@lsa.lv elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu. Ja izvirzījums tiek parakstīts fiziski, tad to ir jāieskenē un jānosūta uz lsa@lsa.lv, savukārt dokumenta oriģinālam līdz 23. maija domes sēdes sākumam ir jābūt saņemtam LSA birojā.

Dokumenti iesniedzami:

 • klātienē LSA birojā Mārstaļu iela 2/4-4 (ieeja no Vecpilsētas ielas)
 • vai sūtot pa pastu (Latvijas Studentu apvienībai, Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV–1050) ar pasta zīmogu līdz pēdējam pieteikšanās datumam,
 • vai tie jānosūta elektroniski uz e-pastu lsa@lsa.lv, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

Papildus šie dokumenti jāiesniedz arī elektroniski, sūtot uz e-pastu lsa@lsa.lv.

Lai pārbaudītu kandidātu gatavību amatam, pēc pieteikuma iesniegšanas beigām kandidāti saņems uzdevumu, kura atrisinājums būs jāiesūta elektroniski līdz 19. maija plkst 21.00 un jāprezentē 23. maija domes sēdē.

Uz LSA domes sēdi, kurā būs dzirdamas LSA valdes locekļu kandidātu uzrunas un vēlēšanas, tiek aicināts ikviens interesents. Būs iespēja iepazīties ar kandidātiem, izteikt viedokli, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar LSA prezidenti Justīni Širinu (justine.sirina@lsa.lv).

Domes sēdes darba kārtība
12.00 Domes sēdes atklāšana
12.03 Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
12.05 LSA valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās domes sēdes (Ziņo valdes locekļi un biroja darbinieki)
12.30 Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās domes sēdes (Ziņo LSA prezidente J. Širina)
12.35 Valdes locekļu vēlēšanas
13.50 Pauze un balsošana par valdes amatu kandidātiem
14.05 Valdes locekļu vēlēšanu rezultātu apstiprināšana
14.20 Studējošo finanisāla atbalsta iespējas Covid-19 krīzes laikā (Ziņo LSA prezidente J. Širina un sociālā virziena vadītāja I. Lisovska)
14.35 Aktuālās izmaiņas normatīvajos aktos (Ziņo LSA prezidente J. Širina)
14.50 Domes sēžu un kongresu norise 2020./2021. gadā (Ziņo LSA iekšējā virziena vadītājs I. Uhaņs)
14.55 LSA domes strartēģiskā semināra norise vasarā (Ziņo LSA iekšējā virziena vadītājs I. Uhaņs)
15.05 Studentu līderu forums 2020 (Ziņo SLF projekta vadītāja J. Širina)
15.10 LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupa (Ziņo darba grupas vadītājs R. Rostoks)
15.15 Studējošo pašpārvalžu aktualitātes

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content